Sectorspecifieke ondersteuning bij de identificatie van stoffen

ECHA werkt nauw samen met bepaalde sectoren van de chemische industrie om aanwijzingen op te stellen voor het identificeren van stoffen voor regelgevingsdoeleinden. Waar van belang zal ECHA dit doen binnen het kader van de OESO.

Onder elke link naar de desbetreffende sector vindt u, zodra deze beschikbaar worden, sectorspecifieke aanwijzingen voor het identificeren van stoffen. Deze aanwijzingen zijn geen officiële ECHA-richtsnoeren en zijn geen vervanging van het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP. Ze moeten eerder beschouwd worden als aanvulling op de officiële richtsnoeren doordat de algemene concepten er nader in uitgewerkt worden. Dit draagt bij tot een consistente aanpak wat betreft het identificeren van stoffen binnen de verschillende industriesectoren.

Samen met de officiële ECHA-richtsnoeren kunnen de sectorspecifieke aanwijzingen u helpen om uw stoffen op de juiste manier te identificeren en zo te voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening inzake stofidentificatie.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)