Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas

Koreguojamajame Bendrijos veiksmų plane (CoRAP) nurodytos cheminės medžiagos, kurios turi būti įvertintos per trejus metus. Praėjus pirmiesiems metams, planas atnaujinamas, įtraukiant į jį chemines medžiagas dar vieneriems metams, taip pat patikslinamos cheminės medžiagos, kurios į pirminį planą buvo įtrauktos antraisiais ir trečiaisiais metais.

Cheminės medžiagos, kurias reikia įvertinti nedelsiant, nurodytos plano pirmuosiuose metuose. Tačiau valstybė narė gali bet kuriuo metu pranešti, kad ji turi informacijos, leidžiančios manyti, kad konkrečią cheminę medžiagą reikia patikrinti prioritetine tvarka, net jei ji neįtraukta į CoRAP sąrašą. Tokiais atvejais CoRAP gali būti iš dalies pakeistas, t. y. ši cheminė medžiaga į jį įtraukiama nelaukiant, kol bus atliekamas kasmetinis atnaujinimas.

Atrankos kriterijai

ECHA ir valstybės narės parengia rizikos kriterijus, kuriais remiantis atrenkamos į CoRAP įtrauktinos cheminės medžiagos.

Atrankos kriterijai apima informaciją apie cheminių medžiagų pavojingumą, poveikį ir kiekį tonomis, įskaitant bendrą įregistruotą tos cheminės medžiagos kiekį tonomis. Pavojingumo ir poveikio kriterijai taikomi ne atskirai, o kartu, siekiant užtikrinti rizika grindžiamą metodą. Pavyzdžiui, pavojingai cheminei medžiagai, kurios poveikis valdomas, gali būti skiriamas žemesnis prioritetas nei mažiau pavojingai cheminei medžiagai, kurios poveikis didesnis.

Valstybės narės padeda parengti CoRAP pasiūlydamos įtrauktinas chemines medžiagas. Jos gali naudotis tais pačiais rizikos kriterijais, dėl kurių susitarė su ECHA, arba kai kuriais atvejais jos nurodo kitas rizika ir nacionaliniais prioritetais pagrįstas susirūpinimo priežastis.

Minimi kriterijai kartais patikslinami remiantis įgyta patirtimi ir pakitusiais prioritetais.

Į CoRAP sąrašą vertinimo tikslais bus įtraukiamos ne visos kriterijus atitinkančios cheminės medžiagos. Valstybės narės ir ECHA turi apsvarstyti, ar prašymas pateikti daugiau informacijos baigiantis vertinimo procedūrai padėtų pašalinti iš pradžių kilusį susirūpinimą dėl cheminės medžiagos. Cheminės medžiagos įtraukimui į CoRAP įtakos gali turėti ir valstybių narių interesai bei pajėgumai.

CoRAP nustatymas

Laikydamosi nustatytų rizikos kriterijų ECHA ir valstybės narės įvardija tam tikrą cheminių medžiagų, kurios galėtų būti įtrauktos į CoRAP, skaičių. Valstybės narės turi pareikšti norą įvertinti tam tikrą cheminę medžiagą, kad ECHA galėtų parengti CoRAP projektą, kuriame nurodytų cheminių medžiagų pavadinimus ir preliminarius vertinimo metus.

Galutinis CoRAP priimamas valstybėms narėms pasitarus ir išklausius ECHA valstybių narių komiteto nuomonę. Paskelbus CoRAP projektą, cheminės medžiagos dar gali būti įtraukiamos į sąrašą arba iš jo išbraukiamos, kol ECHA priims galutinį CoRAP. Galutiniame CoRAP nurodomas pradinis susirūpinimas, kurį kelia konkrečios cheminės medžiagos, ir paskiriamos vertinimą atliksiančios valstybės narės.

 

ECHA pirmą 2012–2014 m. CoRAP priėmė 2012 m. ECHA kasmet valstybėms narėms pateiks CoRAP atnaujinimo projektą.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)