Kandidatinio sąrašo cheminės medžiagos gaminių sudėtyje

Nustačius, kad cheminė medžiaga yra labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga (SVHC) ir įrašius ją į kandidatinį sąrašą, gaminio, kurio sudėtyje yra šios cheminės medžiagos importuotojai, gamintojai ir tiekėjai gali tapti teisiškai įpareigoti.

REACH reglamente nurodyta, jog gaminys yra daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis. Remiantis REACH reglamentu, gaminių pavyzdžiai yra apranga, klojiniai, baldai, juvelyriniai dirbiniai, laikraščiai ir plastikinė pakavimo medžiaga.

Gaminių gamintojai ir importuotojai gali gauti informacijos apie savo gaminiuose esančias chemines medžiagas ir jų koncentraciją iš savo tiekimo grandinės dalyvių, kaip antai gaminių tiekėjų iš ne ES šalių ir cheminių medžiagų bei mišinių tiekėjų.

Su gaminiais, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų iš kandidatinio sąrašo, susijusios prievolės

Image

Pranešimas apie gaminiuose esančias chemines medžiagas

Esant tam tikroms aplinkybėms gaminio gamintojai ir importuotojai privalo ECHA pateikti pranešimą. 

Daugiau

Image

Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje

Esant tam tikroms aplinkybėms gaminio tiekėjai privalo perduoti informaciją tolesniems tiekimo grandinės dalyviams.

Daugiau

 

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)