Pranešimas apie gaminių sudėtyje esančias chemines medžiagas

Gamintojai ir importuotojai privalo ECHA pranešti apie jų gaminiuose esančias kandidatinio sąrašo medžiagas, jei tenkinamos abi šios sąlygos:

  • cheminės medžiagos koncentracija atitinkamame gaminyje viršija 0,1 proc. masės (masės %);
  • atitinkamuose gaminiuose esančios cheminės medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip 1 toną.

Pranešti įmonės privalo ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo cheminės medžiagos įrašymo į kandidatinį sąrašą dienos.

Išimtys

Dviem atvejais pranešti nereikia:

  • kai gaminio gamintojas arba importuotojas gali užtikrinti, kad gaminį naudojant ir šalinant įprastinėmis ir pagrįstai numatomomis sąlygomis, cheminė medžiaga neturės poveikio žmonėms ar aplinkai; tokiais atvejais gamintojas ar importuotojas gaminio gavėjui turi pateikti reikiamas instrukcijas;
  • kai gamintojas ar importuotojas cheminę medžiagą atitinkamam naudojimui jau yra užregistravęs Europos Sąjungoje.

Teisinė nuoroda

7 straipsnio 2 dalis (REACH reglamentas)

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)