Informacijos perdavimas tiekimo grandinėje

Kai cheminė medžiaga įrašoma į kandidatinį sąrašą, gaminių, kuriuose jos koncentracija viršija 0,1 proc. masės (masės %), tiekėjai gaminio gavėjams privalo pateikti tiek informacijos, kiek jos reikia saugiam naudojimui užtikrinti. Šiuo atveju gavėjai – ne vartotojai, o pramonės arba profesionalūs naudotojai ir platintojai. Privaloma nurodyti bent cheminės medžiagos pavadinimą.

Panašios informacijos gali reikalauti ir vartotojai. Gaminio tiekėjas šią informaciją privalo pateikti nemokamai per 45 dienas.

 

Teisinė nuoroda

33 straipsnis (REACH reglamentas)

Kandidatinis sąrašas

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)