Skip to Content
Skip to Content

Teave allkasutajate kohta

Teave allkasutajate kohta

kes on allkasutaja?

REACH- ja CLP-määruse kohaselt on allkasutajad kemikaalide kasutajad. Nad on ettevõtted või üksikisikud, kes

  • asuvad Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas
  • kasutavad ainet eraldi või segu koostises
  • oma tööstus- või kutsetegevuses.

 

Näited on järgmised.

  • Segude tootjad: toodavad segusid, mida enamasti tarnitakse tarneahelas allapoole. Segud on näiteks värvid, liimid ja puhastusvahendid.
  • Lõppkasutajad: kasutavad aineid või segusid, aga ei tarni neid tarneahelas allapoole. Need on näiteks liimide, pinnakattevahendite, tintide, määrdeainete, puhastusvahendite, lahustite ja keemiliste reaktiivide, nt pleegitustoodete kasutajad. Nende hulka kuuluvad toodete valmistajad.
  • Toodete valmistajad: lisavad aineid või segusid materjalidesse või materjalidele, et valmistada toodet. Tooted on näiteks tekstiilid, tööstusseadmed, kodumasinad ja sõidukid (nii nende osad kui ka valmiskaubad).
  • Ümberpaigutajad: paigutavad aineid või segusid ühest anumast teise, tavaliselt ümberpakendamise või tootenime muutmise käigus.
  • Reimportijad: impordivad eraldi või segu koostises ainet, mis on algselt toodetud Euroopa Liidus ja mille on registreerinud samasse tarneahelasse kuuluv isik.
  • Ainuesindajaga importijad: importijad on allkasutajad, kui nende ELi-väline tarnija on nimetanud ainuesindaja liidus asutatud registreerijana tegutsemiseks.

Levitajad, kes ainult ladustavad ja levitavad kemikaali, ei ole allkasutajad, kuid neil on tarneahela teavitamisega seotud kohustusi. Kui nad puutuvad kemikaaliga kokku näiteks seda ühest anumast teise paigutades või lahjendades, on nad allkasutajad. Kemikaale kasutavad tarbijad ei ole allkasutajad. 

 

Allkasutajatega seotud terminoloogia

Allkasutajad töötavad mitmesugustes tegevuskohtades ja keskkondades ning nende töökeskkonna kirjeldamiseks kasutatakse eritermineid. Kui kasutamine toimub tehases või muus tööstusettevõttes, nimetatakse seda „tööstuskasutuseks". Kui allkasutus toimub väljaspool tööstusettevõtteid (nt ehitusobjektil, kontoris, käsitöökojas), kasutatakse terminit „laialdane kasutus kutsetöös".
 
Lõppkasutajate keskkonnatervise ja -ohutuse juhtimise tavasid kirjeldatakse terminitega „arenenud" ja „algeline". Arenenud tavad seonduvad töötajate koolituse, nõuetekohaste tööjuhendite, järelevalve ning korrapärase koristamise ja hooldusega. Arenenud ja algeliste keskkonnatervise ja -ohutuse juhtimise tavade kirjeldamiseks kasutatakse vastavalt ka termineid „tööstuskeskkond" ja „kutsetöökeskkond".
 
Näiteks auto pihustiga värvimine autoremonditöökojas on „laialdane kasutus kutsetöös". Kui keskkonnatervise ja -ohutuse juhtimine on kõrgel tasemel, öeldakse selle kohta „arenenud" või „tööstuskeskkond".

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live2