Allkasutajad

REACH- ja CLP-määruses nimetatakse allkasutajateks kemikaale kasutavaid ettevõtteid ja töötajaid. Nende hulka kuuluvad ettevõtted, kes toodavad kaupu või pakuvad teenuseid, mille puhul kemikaalid ei ole äritegevuse põhiosa, näiteks toidu-, ehitus- või puhastusettevõtted. Kasutatavateks kemikaalideks on tavaliselt värvid, metallid, liimid, lahustid ja puhastusvahendid.

Allkasutajatel on kemikaalide ohutumal kasutamisel põhiroll, kasutades neid ohutult ise ja edastades ohutu kasutamise teavet tarnijatele ja klientidele.

Neil veebilehtedel on kirjeldatud, kuidas REACH- ja CLP-määrus allkasutajatele kohalduvad. 

 

 

Teave allkasutajate kohta

Pilt

Kes on allkasutaja ja mida ta peab tegema?

 
 

Lisateave allkasutaja kohustuste kohta

Pilt

REACH-määruse nõuete kohaselt peavad allkasutajad edendama kemikaalide ohutut kasutamist. 

Muud allkasutajatega seotud küsimused

Pilt

Allkasutajad peavad järgima ka REACH-registreerimise, regulatiivse kemikaalikontrolli ja muude õigusaktide nõudeid.

Tip: by clicking the tag "Downstream users" at the bottom of this and other pages, you will get an overview of the most relevant material on this website related to downstream users.

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)