Skip to Content
Skip to Content

Segu tootjad

Segu tootjad on allkasutajad, kes toodavad segusid ja tavaliselt tarnivad neid tarneahelas allapoole või otse tarbijatele. Nad segavad aineid ja/või segusid, ilma et protsessis tekiks keemilist reaktsiooni. Sellised segud on näiteks värvid, liimid, kosmeetikatooted, määrdeained, puhastusained ja diagnostikakomplektid.

Nende lehtede eesmärk on pakkuda olulist ja kasulikku teavet, mis aitaks segude tootjatel täita REACH- ja CLP-kohustusi. Allkasutajate põhiliste seaduslike kohustuste kokkuvõte on allkasutajate rollide ja kohustuste lehel. Kemikaaliteabe edastamise kohustus on ka levitajatel.

Segu tootjad

 

Segu tootjana on teil kemikaali kasutusohutuse suurendamisel võtmeroll: te edastate tähtsat teavet nii oma tarnijatele kui ka klientidele.

Tarnijatele edastatav teave segude kasutamisest praktikas aitab ainete registreerijatel kaasata kemikaaliohutuse hindamisse tegelikke kasutustingimusi. Registreerijad saavad omakorda pakkuda teile asjakohaseid ja tegelikke kokkupuutestsenaariume.

Kemikaaliohutuse aruannete ja kokkupuutestsenaariumide tegevuskava rakendamise kontekstis (vt tegevusvaldkonnad 2 ja 4) täiustame ja standardime koos sidusrühmade organisatsioonidega teabevahetust tarneahelas.

 

Categories Display

Märgistatud:

(sisu otsimiseks klõpsake sildil)


Route: .live1