Personal

Echa erbjuder huvudsakligen två typer av tjänster: tillfällig anställning och kontraktsanställning.

Tillfällig anställning

Tillfälliga anställningar klassificeras i två tjänstegrupper efter arbetsuppgifternas art.

  • Tjänstegruppen för handläggare (AD) omfattar fem lönegrader, från AD 5 till AD 16, som motsvarar tekniska, administrativa, rådgivande och vetenskapliga arbetsuppgifter.
  • Tjänstegruppen för assistenter (AST) omfattar elva lönegrader, från AST 1 till AST 11, som motsvarar verkställande uppgifter, tekniskt arbete och kontorsuppgifter.

Ett tillfälligt anställningskontrakt varar vanligen fem år, med möjlighet till förlängning under en tidsbestämd period. Om anställningsavtalet förnyas en andra gång blir det en tillsvidareanställning.

Provanställningstiden för tillfälligt anställda är sex månader.

Kontraktsanställning

Kontraktsanställningar klassificeras i fyra tjänstegrupper efter arbetsuppgifternas art.

  • Tjänstegrupp I motsvarar administrativt servicearbete.
  • Tjänstegrupp II motsvarar kontorschefskap och sekreteraruppgifter.
  • Tjänstegrupp III motsvarar verkställande uppgifter, utarbetande av texter och bokföring.
  • Tjänstegrupp IV motsvarar ledande, utredande och språkliga uppgifter.

Anställningsavtalen för kontraktsanställda varar i högst tre år, med möjlighet att förnya avtalet under en tidsbestämd period. Om anställningsavtalet förnyas en andra gång blir det en tillsvidareanställning.

Kontraktsanställda som rekryteras för mer än ett år har en provanställningstid på nio månader.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)