Program för utexaminerade

Utstationerade nationella experter hämtas från den offentliga förvaltningen i EU-länderna, Eftaländerna eller ett land som rådet har beslutat att inleda anslutningsförhandlingar med. De tillför Echa sina unika färdigheter och kunskaper under en bestämd tid och återvänder sedan till förvaltningen i sitt hemland med erfarenheter från sin tid på myndigheten.

Profile Deadline Vacancy notice  
Currently there are no open vacancies

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)