Krajowe centra informacyjne

Krajowe centra informacyjne utworzono jako pierwszy punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących rozporządzeń BPR, CLP i REACH. Można w nich zasięgnąć porad w swoim języku oraz poznać lokalne warunki, mogące mieć znaczenie dla prawidłowego stosowania przepisów tych rozporządzeń. Dane kontaktowe centrów informacyjnych znajdują się poniżej.