Porady w skrócie

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) stworzyła serię skróconych wersji poradników REACH, aby opublikowane przez Agencję poradniki stały się bardziej przystępne dla przemysłu.

Dokumenty te wyjaśniają w prostych słowach główne elementy kompletnych wersji poradników i przeznaczone są dla dyrektorów z sektora przemysłowego, w tym także dla dyrektorów małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwią one firmom szybki przegląd sposobów, w jakie różne aspekty REACH wpłyną na ich działalność. Skrócone wersje dokumentów, zawierające poradniki w pigułce, nie mogą dostarczyć wszystkich szczegółowych informacji; dlatego też, w razie jakichkolwiek wątpliwości, należy sięgnąć do kompletnej wersji poradnika.

Niektóre z tych dokumentów zostały lub zostaną przetłumaczone na języki urzędowe UE. Możesz przejść do tłumaczenia z tej strony: użyj menu język w prawym górnym rogu strony.

 

Wymogi dotyczące substancji w wyrobach

 

Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF ( Aktualizowane 26/01/2018)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju
Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF  (21/11/2017)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF (28/11/2017)
Poradnik w pigułce dotyczącyn rejestracji

 

Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF (30/08/2017)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Poradnik w pigułce identyfikacja i nazewnictwo substancji zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP

 

Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF (05/04/2017)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Podręcznik dotyczący udostępniania danych

 

Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF (28/03/2017)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Sporz¹dzanie kart charakterystyki

 

Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF (17/12/2015)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Dalsi uzytkownicy
Poradnik w pigułce
pobierz dokument PDF  (13/12/2013)
Właściwy poradnik
pobierz dokument PDF

 

Poradniki w pigułce on Chemical Safety Assessment

 

Poradnik w pigułce
Zwracamy uwagę, że niniejsze Porady w skrócie są zdezaktualizowane, dlatego czytelników odsyłamy do rozdziału 6 Praktycznego przewodnika dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH.
pobierz dokument PDF
Właściwy poradnik
Więcej informacji