Moet ik de registratie verrichten?

U moet bepalen of u, of een andere actor in uw toeleveringsketen, een stof moet registreren. 

 

1. Wat is uw identiteit als registrant?

U kunt uitsluitend een stof registreren wanneer u een natuurlijke persoon bent of een rechtspersoon vertegenwoordigt, zoals bepaald in de wetgeving van uw land. Als uw bedrijf verschillende rechtspersonen heeft opgericht, zoals dochterondernemingen of vennootschappen, moet elk van deze rechtspersonen zijn eigen registratie indienen.

 

2. Waar bent u gevestigd?

U kunt uitsluitend een registratie verrichten wanneer u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER). Landen die tot de EER behoren zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Als u zich buiten de EER bevindt, moet een importeur of een ‘enige vertegenwoordiger’ uw stof registreren.

 

3. Wat is uw rol in de toeleveringsketen?

De verschillende rollen hebben in het kader van REACH specifieke definities, die niet altijd overeenkomen met de rollen die elders worden gebruikt.

U kunt meerdere rollen hebben ten aanzien van een stof – neem daarom alle rollen in beschouwing.

U moet de registratie verrichten wanneer u:

 • een stof vervaardigt: u bent verantwoordelijk voor de productie of extractie van een stof; 
 • verantwoordelijk bent voor de invoer van een stof in de EER: u bent verantwoordelijk voor het binnen het grondgebied van de EER brengen van de stof (als zodanig, in een mengsel of in een voorwerp). U hoeft echter geen registratie te verrichten wanneer:
  • al uw leveranciers enige vertegenwoordigers hebben aangewezen; of 
  • u een geregistreerde stof opnieuw invoert; of 
  • uw stof onder douanetoezicht valt, met het oog op wederuitvoer. 
 • een voorwerp produceert of invoert: u neemt een stof of mengsel op in of brengt een stof of mengsel aan op een materiaal om een voorwerp te maken of bent verantwoordelijk voor de invoer in de EER van een dergelijk voorwerp. U hoeft echter geen registratie te verrichten wanneer:
  • het niet de bedoeling is dat de stof vrijkomt; of 
  • de stof voor hetzelfde gebruik al is geregistreerd door een ander bedrijf. 
 • bent aangewezen als enig vertegenwoordiger: uw leveranciers buiten de EER (fabrikanten of producenten van een voorwerp of mengsel) hebben u aangewezen om de verplichtingen in het kader van REACH te vervullen die anders door hun importeurs zouden moeten worden vervuld. 

 

U hoeft geen registratie te verrichten wanneer u enkel:

 • een stof distribueert: u bewaart stoffen, als zodanig of in mengsels, en brengt deze op de markt ten behoeve van derden; 
 • navult: u brengt stoffen of mengsels over van de ene recipiënt naar de andere, in het algemeen in het kader van herverpakking of rebranding; 
 • samenstelt: u produceert mengsels (bijv. verven, kleefstoffen, reinigingsmiddelen, kant-en-klaar-diagnostica) die normaal gesproken verder downstream worden geleverd; 
 • eindgebruiker bent: u gebruikt chemische producten, maar levert deze niet verder downstream.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)