Bereik ik de drempel van één ton per jaar?

Als u een stof vervaardigt of invoert in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar, hoeft u de stof niet te registreren. Als u de drempel bereikt of overschrijdt, wordt aan de hand van uw hoeveelheidsklasse bepaald welke informatie u nodig hebt voor uw registratie.

 

Wat is het volume van uw vervaardiging of invoer?

Het volume van de stof die u vervaardigt of invoert, moet worden vastgesteld in tonnen per kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

U moet ook het volume optellen van uw stof als zodanig, in een mengsel en in een voorwerp waarbij het de bedoeling is dat de stof vrijkomt.

Volumes van stoffen die onder strikt gecontroleerde voorwaarden als geïsoleerde tussenproducten zijn vervaardigd of ingevoerd, moeten apart worden berekend.

U kunt de volgende volumes uitsluiten:

 • volumes waarvoor u op basis van uw rol in de toeleveringsketen geen registratie hoeft te verrichten;
  Zie punt 3 van Moet ik de registratie verrichten?
   
 • wanneer uw gebruik van de stof is vrijgesteld van registratie.
  Zie stap 2 van Moet mijn stof worden geregistreerd?

   
Wat is uw hoeveelheidsklasse?

Uw volume bepaalt uw hoeveelheidsklasse en uw hoeveelheidsklasse bepaalt de hoogte van de registratievergoeding en welke informatie u voor uw registratie moet verstrekken.

Er zijn vier hoeveelheidsklassen voor standaardregistraties:

 • 1 tot 10 ton per jaar;
 • 10 tot 100 ton per jaar;
 • 100 tot 1 000 ton per jaar;
 • meer dan 1 000 ton per jaar. 

Als uw volume de ondergrens van een hoeveelheidsklasse bereikt, is dit uw hoeveelheidsklasse voor de registratie.

Als u geïsoleerde tussenproducten onder strikt gecontroleerde voorwaarden registreert, hoeft u minder informatie te verstrekken. Daarom hoeft u het volume hiervan niet bij uw standaardregistratie op te tellen, maar moet u dit apart berekenen. 

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)