Mengselclassificatie

Mengselclassificatie


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Bent u een importeur of formuleerder van mengsels binnen de EU of EER?

Zo ja, dan bent u verantwoordelijk voor de indeling, etikettering en verpakking van het mengsel dat u op de markt brengt (bijv. mengsels die u in de EU of EER invoert of formuleert). Daarbij moet u zich aan de voorschriften van de CLP-verordening houden. Wees u bewust van de gevaren van het ingevoerde of geformuleerde mengsel; u moet deze binnen de hele toeleveringsketen bekend maken.

Distributeurs van mengsels moeten eveneens hun verplichtingen op grond van CLP nakomen, onder andere op het gebied van etikettering en verpakking.

De taken en verplichtingen in het kader van CLP worden nader omschreven in hoofdstuk 2 van het inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening. 

Ondersteuning bij uw taak

Op de volgende pagina's vindt u informatie die u helpt mengsels in overeenstemming met de CLP-verordening in te delen. Informatie over etikettering en verpakking is te vinden in het Richtsnoer voor etikettering en verpakking.

Wat u op deze pagina's leest, is hoofdzakelijk gebaseerd op het ECHA-Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria en het Richtsnoer voor etikettering en verpakking. Ook de bijbehorende links worden vermeld. Wij adviseren u deze webpagina's door te nemen plus deel 1 van het Richtsnoer voor de toepassing van de CLP-criteria, vooral hoofdstuk 1.6 over mengsels.

Verder bevat de tekst links naar andere nuttige bronnen.

Ga voordat u met indelen begint, zorgvuldig na of u de vereiste deskundigheid zelf in huis hebt of dat u hulp van buitenaf nodig hebt, vooral wanneer uw mengsel erg complex is.

Commerciële indelings-, etiketterings- en SDS-softwaresystemen kunnen u een eind op weg helpen om uw mengsel in te delen en te etiketteren en het veiligheidsinformatieblad samen te stellen. Vergeet echter niet dat u uiteindelijk zelf verantwoordelijk bent voor de indeling van uw mengsel, ook al maakt u gebruik van software of externe expertise.

Mengselclassificatie