Nationale helpdesks

Er zijn nationale helpdesks ingesteld als eerste contactpunt voor vragen over de biocidenverordening, de verordening indeling, etikettering en verpakking en REACH (verordening registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen). Zij kunnen u in uw eigen taal advies geven en zijn op de hoogte van de lokale omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte naleving van deze verordeningen. Hieronder vindt u hun contactgegevens.