Naar content
Naar content

Uw aanvraag indienen


Maak uw account aan in REACH-IT als u nog geen account hebt. Als u al een account hebt, controleer dan of alle informatie actueel is.

N.B.: ECHA gaat uit van de grootte van de onderneming zoals vermeld in het REACH-IT-account om de vergoeding voor uw aanvraag vast te stellen.
 

Indien u deel uitmaakt van een gezamenlijke aanvraag, volg dan de stappen hieronder. Als u geen deel uitmaakt van een gezamenlijke aanvraag, kunt u deze stap gewoon overslaan en direct naar punt 3 gaan.

Een gedetailleerde beschrijving van deze stappen is te vinden in de desbetreffende handleiding.

afa


Uw IUCLID-dossier aanmaken

Volg de instructies in de handleiding. 


 

Dien uw aanvraag in via REACH-IT

Aanbevolen wordt om uw aanvraag tijdens de eerste dagen van de indieningsvensters in te dienen om het risico te beperken dat de termijn voor een bepaalde periode niet wordt gehaald omdat de bedrijfsregels niet kunnen worden gecontroleerd.

Volg de instructies van het handboek. Voor gezamenlijke aanvragen moet dit door de indienende aanvrager worden gedaan.


De uitgebreide informatie over het gebruik voltooien

Nadat u de controle van de bedrijfsregels hebt doorlopen en voordat de factuur wordt verzonden, zal ECHA de voorgestelde „beknopte beschrijving” van de op de website van ECHA te publiceren uitgebreide informatie over het gebruik beoordelen.

Zodra ECHA een eerste versie van de „beknopte beschrijving” heeft opgesteld, wordt u verzocht binnen een bepaalde termijn opmerkingen te maken. ECHA zal uw opmerkingen gebruiken als basis voor de afronding van de „beknopte beschrijving” en de definitieve versie aan u verstrekken.

Berichten over de „beknopte beschrijving” van de uitgebreide informatie over het gebruik en de factuur worden u toegezonden via REACH-IT-berichten.

De factuur moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald

 

Controle van de bedrijfsregels, uiterste aanvraagdatum en factuur

De bedrijfsregels zijn een reeks voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat ECHA kan vaststellen dat de aanvraag correct kan worden behandeld en dat de vereiste regelgevingsprocessen met succes kunnen worden uitgevoerd. N.B.: Als de controle van bedrijfsregels is doorlopen, betekent dat alleen dat uw dossier kan worden geaccepteerd voor verwerking, en niet dat het dossier volledig is.

Nadat deze controles zijn uitgevoerd, berekent ECHA de vergoeding voor de autorisatieaanvraag en zendt het de factuur. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregelingen van artikel 58, lid 1, onder c), ii) van REACH moeten de aanvragers hun aanvraag tijdig vóór de uiterste aanvraagdatum bij ECHA indienen, zodat zij hun aanvraag vóór de uiterste aanvraagdatum opnieuw kunnen indienen  indien de aanvraag niet voldoet aan de bedrijfsregels (zie Q&A 571 en 572  voor meer informatie). De vergoeding moet uiterlijk op de in de factuur vermelde datum worden betaald.

KMO-verificatie

Voor de aanvraag voor de autorisatieprocedure geldt dezelfde KMO-verificatie als voor het registratieproces. Na ontvangst van de betaling van de autorisatievergoeding zal ECHA de grootteklasse controleren van ondernemingen die beweren dat ze in aanmerking komen voor een verlaging van de vergoeding. ECHA zal administratiekosten in rekening brengen bij registranten die ten onrechte beweerden aanspraak te kunnen maken op een verlaging van de vergoeding. Als ECHA concludeert dat de omvang van een bedrijf groter is dan bij het aanvragen van een autorisatie in het kader van REACH werd beweerd, moet de onderneming het verschil tussen de autorisatievergoeding en de administratiekosten voldoen. 

Uw aanvraag indienen

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1