Nauja veiklioji medžiaga

Prašydamos patvirtinti veikliąją medžiagą, bendrovės turi pateikti dokumentaciją ECHA. ECHA atlikus patvirtinimo patikrą, vertinančioji kompetentinga institucija per metus atlieka išsamumo patikrą ir vertinimą.

Vertinimo rezultatai nusiunčiami ECHA biocidinių produktų komitetui, kuris per 270 dienų parengia nuomonę. Remdamosi šia nuomone, Europos Komisija ir valstybės narės priima sprendimus. Veikliosios medžiagos patvirtinimas galioja nustatytą laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip dešimt metų.

Panaši procedūra taikoma pratęsiant veikliosios medžiagos patvirtinimo galiojimą, kai, atsižvelgiant į tai, kiek tuo metu yra atlikta naujų tyrimų, atliekamas išsamus vertinimas arba ribotas vertinimas. Paraiška ECHA turi būti pateikta prieš 550 dienų iki patvirtinimo galiojimo pabaigos datos.

Kaip nauji elementai BPR nustatyti netvirtinimo ir pakeitimo kitomis medžiagomis kriterijai.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)