Piirangumenetlus

intro

Piirangute eesmärk on kaitsta inimtervist ja keskkonda kemikaalidega seotud riskide eest. Tavaliselt piiratakse aine tootmist, turule laskmist või kasutamist või keelatakse see.

Mõnel juhul võidakse kehtestada piiranguga eritingimused, näiteks tehnilised meetmed või märgistusnõuded.

Piirangut võidakse kohaldada mis tahes ainele – eraldi või segu või toote koostisainena. See võib olla isegi aine, mille peab REACH-määruse alusel registreerima.

Piiranguid ei kohaldata kohapeal kasutatavatele isoleeritud vaheainetele, teaduslikus uurimis- ja arendustegevuses kasutatavatele ainetele ega ainetele, mis ohustavad inimtervist üksnes kosmeetikatoodetes kasutamise kaudu.

Vt vooskeem

Keri alla