Tarbijad ja SCIP

REACH-määruse kohaselt on tarbijatel õigus saada teavet väga ohtlike ainete sisalduse kohta ostetavates toodetes

SCIP on uus tarbijatele suunatud andmebaas toodetes sisalduvate ohtlike ainete kohta ning selle eesmärk on soodustada kahjulike ainete asendamist.

Suurem läbipaistvus ohtlike ainete suhtes aitab tarbijatel teha toodete ostmisel teadlikumaid valikuid ning annab teavet selliste toodete parimaks kasutamiseks ja kõrvaldamiseks.

 

Chemicals in a circular economy

Recycling sign

A circular economy is about  how we use, re-use and dispose of materials, how we minimise waste and how we make the most of resources. The use of hazardous chemicals should be reduced in products life cycle.

Use your right to ask

Shopping cart in grocereies shop

If you suspect that a product that you buy may contain chemicals that could be harmful, you have the right to ask for information about them.
 

Categories Display