Národní kontaktní místa

Národní kontaktní místa byla zřízena jako první místa, na která byste se měli obrátit v případě otázek týkajících se nařízení BPR, CLP a REACH. Mohou vám poskytnout poradenství ve vašem jazyce a mají informace o místních podmínkách, které mohou být důležité při řádném dodržování těchto nařízení. Jejich kontaktní údaje naleznete níže.