Wykaz C&L

 

Czym jest wykaz klasyfikacji i oznakowania?

Ta baza danych zawiera informacje na temat klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, przekazane przez producentów i importerów. Zawiera również spis zharmonizowanych klasyfikacji (tabele 3.1 i 3.2 załącznika VI do rozporządzenia CLP) oraz nazwy zharmonizowanych substancji przetłumaczone na wszystkie języki UE. 

Firmy przekazały te informacje w zgłoszeniach C&L lub w dokumentacji rejestracyjnej. ECHA prowadzi wykaz, ale nie dokonuje przeglądu ani weryfikacji dokładności informacji.

Liczba zgłoszeń i substancji w bazie danych będzie z czasem rosnąć, wraz z przesyłaniem przez przedsiębiorstwa dalszych zgłoszeń C&L oraz dokumentacji rejestracyjnych. Dane w wykazie publicznym są regularnie aktualizowane.

Ciągłe ulepszanie przechowywanych informacji wymaga wspólnego wysiłku wszystkich zaangażowanych stron. Zgłaszających zachęca się do sprawdzania klasyfikacji swoich substancji w wykazie i w razie konieczności do aktualizacji swoich zgłoszeń.

 

 

Informacje zawarte w wykazie

Zgodnie z rozporządzeniem CLP (art. 42) publikuje się następujące informacje:

  • nazwę wg nomenklatury IUPAC dla substancji zaklasyfikowanych do określonych klas zagrożenia lub kategorii określonych w art. 119 ust. 1 lit. a), bez uszczerbku dla art. 119 ust. 2 lit. f) i g) rozporządzenia REACH 
  • nazwę substancji zgodną z wykazem EINECS, o ile taka istnieje, oraz inne identyfikatory numeryczne (jeśli są dostępne i odpowiednie)
  • klasyfikację i oznakowanie substancji

Wszystkie zgłoszenia dla każdej opublikowanej substancji są uwzględnione w wykazie.  Obejmuje to zgłoszenia dotyczące substancji niezaklasyfikowanych.

Przeszukiwanie wykazu

Aby wyszukać substancję, wpisz kryteria wyszukiwania oraz przeczytaj i zaakceptuj klauzulę prawną. Po ukazaniu się tabeli z wynikami kliknij ikonę w kolumnie „View" (Widok), aby zobaczyć podsumowanie klasyfikacji i oznakowania (C&L) danej substancji.

Strona z podsumowaniem klasyfikacji i oznakowania pokaże zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie zgodnie z kryteriami CLP, o ile dana substancja ma zharmonizowane C&L.

Odpowiednio oznaczono również zgłoszenia przesłane w ramach wspólnego przedkładania danych w procesie rejestracyjnym REACH.

Wszystkie zgłoszenia dla tej samej substancji są pogrupowane na podstawie ich identyfikatorów numerycznych i wyświetlają się jednocześnie.

Identyczne zgłoszenia dotyczące tej samej substancji są łączone, wraz ze wskazaniem liczby zgłaszających. Dla tej samej substancji może funkcjonować kilka klasyfikacji, na przykład ze względu na odmienny skład, postać lub stan fizyczny substancji wprowadzanej do obrotu.

Można kliknąć na ikonę informacyjną, aby zapoznać się z wyjaśnieniem dla znajdującego się obok pola danych.

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)