Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.
Filter the list
Data włączenia:

The List does not contain any Substances.
Decyzja Zestaw danych IUCLID  
show/hide
Phenol, methylstyrenated Nr WE: 270-966-8 | Nr CAS: 68512-30-1
700-960-7
-
23-sty-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-sty-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-sty-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-sty-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-sty-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-cze-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-cze-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-sty-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate Nr WE: - | Nr CAS: 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate Nr WE: 243-518-4 | Nr CAS: 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid Nr WE: 206-798-9 | Nr CAS: 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate Nr WE: 228-098-2 | Nr CAS: 6130-43-4
-
-
17-sty-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-sty-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-sty-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate Nr WE: 247-426-5 | Nr CAS: 26040-51-7
-
-
17-sty-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-sty-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-sty-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-sty-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-sty-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-cze-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-sty-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-sty-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-sty-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-sty-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, dodecyl-, branched Nr WE: 310-154-3 | Nr CAS: 121158-58-5
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives Nr WE: - | Nr CAS: 74499-35-7
Phenol, tetrapropylene- Nr WE: - | Nr CAS: 57427-55-1
Phenol, 4-dodecyl, branched Nr WE: - | Nr CAS: 210555-94-5
4-isododecylphenol Nr WE: - | Nr CAS: 27459-10-5
Phenol, 4-isododecyl- Nr WE: - | Nr CAS: 27147-75-7
-
-
08-lip-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate Nr WE: - | Nr CAS: 25747-83-5
Boric acid, sodium salt Nr WE: 215-604-1 | Nr CAS: 1333-73-9
Boric acid (H3BO3), disodium salt Nr WE: - | Nr CAS: 22454-04-2
Trisodium orthoborate Nr WE: 238-253-6 | Nr CAS: 14312-40-4
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) Nr WE: - | Nr CAS: 14890-53-0
Orthoboric acid, sodium salt Nr WE: 237-560-2 | Nr CAS: 13840-56-7
-
-
08-lip-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro Nr WE: - | Nr CAS: 1372804-76-6
Alkanes, C14-17, chloro Nr WE: 287-477-0 | Nr CAS: 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. Nr WE: - | Nr CAS: 198840-65-2
-
-
08-lip-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-lip-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-lip-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Nr WE: - | Nr CAS: 75166-31-3
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde Nr WE: 201-289-8 | Nr CAS: 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal Nr WE: - | Nr CAS: 75166-30-2
-
-
08-lip-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) Nr WE: 221-967-7 | Nr CAS: 3296-90-0
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) Nr WE: 253-057-0 | Nr CAS: 36483-57-5
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) Nr WE: 202-480-9 | Nr CAS: 96-13-9
-
-
08-lip-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-lip-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate Nr WE: 222-883-3 | Nr CAS: 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. Nr WE: 293-901-5 | Nr CAS: 91648-39-4
-
-
19-sty-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-sty-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-cze-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-cze-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-cze-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-cze-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid Nr WE: 206-793-1 | Nr CAS: 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Nr WE: 249-616-3 | Nr CAS: 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Nr WE: 269-513-7 | Nr CAS: 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate Nr WE: - | Nr CAS: 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate Nr WE: - | Nr CAS: 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate Nr WE: 432-660-4 | Nr CAS: 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate Nr WE: 444-440-5 | Nr CAS: 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate Nr WE: 452-310-4 | Nr CAS: 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate Nr WE: 478-340-8 | Nr CAS: 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate Nr WE: - | Nr CAS: 503155-89-3
-
-
16-sty-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-sty-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-sty-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-sty-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite Nr WE: 247-759-6 | Nr CAS: 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) Nr WE: - | Nr CAS: 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) Nr WE: - | Nr CAS: 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite Nr WE: - | Nr CAS: 106599-06-8
-
-
16-lip-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-lip-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-lip-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-lip-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-sty-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-sty-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-sty-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-sty-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-sty-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-sty-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-cze-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: