Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

(opublikowane zgodnie z art. 59 ust. 10 rozporządzenia REACH)

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Uwagi:

  • Wersja autentyczna: Za autentyczną uznaje się jedynie listę kandydacką opublikowaną na tej stronie. Włączenie substancji na listę kandydacką na tej stronie może nakładać na przedsiębiorstwa bezpośrednie zobowiązania prawne, wynikające zwłaszcza z art. 7, 31 i 33 rozporządzenia REACH.
  • Identyfikatory numeryczne: Każdy wpis na listę kandydacką obejmuje zarówno bezwodną, jak i uwodnioną postać substancji. Numer CAS wyświetlany we wpisie jest zwykle dla postaci bezwodnej. Postaci uwodnione substancji określone innymi numerami CAS również podlegają pod ten wpis.
  • Inne identyfikatory numeryczne: Tam, gdzie to możliwe, dla wpisów z „-" w kolumnach dotyczących numeru WE i numeru CAS podano niewyczerpujący wykaz numerów WE lub CAS charakteryzujących substancje lub grupy substancji, które uznaje się za wchodzące w zakres wpisu na listę kandydacką. Informacje te można uzyskać, klikając przycisk „Details" dla wybranego wpisu.

Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts

Nr WE: - Nr CAS: -
Powód włączenia
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Data włączenia
16/01/2020
Decyzja
Zestaw danych IUCLID
Dokument uzupełniający
Odpowiedź na uwagi
Uwagi
The combined intrinsic properties justifying the inclusion as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health and the environment which give rise to an equivalent level of concern are the following: very high persistence, high mobility in water and soil, high potential for long-range transport, and difficulty of remediation and water purification as well as moderate bioaccumulation in humans. The observed probable serious effects for human health and the environment are thyroid hormonal disturbances and reproductive toxicity seen in rodents, and effects on liver, kidney and haematological system in rats, hormonal disturbances and effects on reproduction in marine medaka fish and effects on expression of hormone receptors in tadpoles. Together, these elements lead to a very high potential for irreversible effects.

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Results list is empty
Name EC / List no. CAS no. Association
magnesium perfluorobutanesulfonate - 507453-86-3 Official source
lithium perfluorobutanesulfonate - 131651-65-5 Official source
morpholinium perfluorobutanesulfonate - 503155-89-3 Official source
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate 432-660-4 - Official source
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate 444-440-5 220689-12-3 Official source
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid 206-793-1 375-73-5 Official source
1-(4-butoxy-1-naphthalenyl)tetrahydrothiophenium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-1-butanesulfonate 468-770-4 - Official source
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate 478-340-8 144317-44-2 Official source
N,N,N-triethylethanaminium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate - 25628-08-4 Official source
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 249-616-3 29420-49-3 Official source
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate 269-513-7 68259-10-9 Official source
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate 452-310-4 220133-51-7 Official source

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.