O nas

Razem z naszymi partnerami pracujemy na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów.

Jesteśmy Europejską Agencją Chemikaliów – agencją UE. Wdrażamy unijne przepisy dotyczące chemikaliów, aby chronić Twoje zdrowie i środowisko. Nasze działania przyczyniają się również do dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego, innowacji i konkurencyjności europejskiego przemysłu chemicznego.

Chemikalia umożliwiają współczesne życie – wszystko jest z nich zrobione. Większy poziom wiedzy na temat szkodliwych chemikaliów i lepsze uregulowanie tej kwestii przyczyniają się do ochrony pracowników, konsumentów i środowiska, ułatwiając proces recyklingu i zachęcając przedstawicieli przemysłu do opracowywania bezpieczniejszych alternatyw.