Aan PIC onderworpen chemische stoffen

Aan PIC onderworpen chemische stoffen

Aan PIC onderworpen chemische stoffen

Dit gedeelte over chemische stoffen onder de PIC-verordening bevat alle chemische stoffen die in de desbetreffende bijlagen bij deze verordening zijn opgenomen. De chemische stoffen in deel 1 van Bijlage I vallen onder de procedure van kennisgeving voor export. Voor de chemische stoffen in deel 2 van Bijlage 1, moet behalve deze kennisgevingsprocedure voor export ook de PIC-kennisgevingsprocedure gevolgd worden. De chemische stoffen in deel 3 van Bijlage I vallen onder de volledige PIC-procedure uit hoofde van het Verdrag van Rotterdam.

Bijlage V vermeldt de chemische stoffen en voorwerpen die niet binnen de Europese Unie mogen worden gebruikt noch mogen worden geëxporteerd. De chemische stoffen en voorwerpen in deel 1 van Bijlage V vallen onder een exportverbod en behoren tot de categorie van persistente organische verontreinigende stoffen. In deel 2 van Bijlage V worden de andere chemische stoffen en voorwerpen vermeld die niet mogen worden geëxporteerd.

Voorts zijn er chemische stoffen geïdentificeerd die ook onder de PIC-verordening vallen, omdat zij deel uitmaken van chemische groepen die als groep expliciet in Bijlage I of V zijn opgenomen. Deze chemische stoffen, die zelf niet expliciet in een Bijlage van de PIC-verordening worden genoemd, zijn cursief afgedrukt.

Het is mogelijk te zoeken naar chemische stoffen op basis van de Bijlage en een deel van de Bijlage waarin zij zijn opgenomen, op EG- en CAS-nummer, chemische naam en gebruikscategorie. Ook kan de zoekopdracht verfijnd worden met meerdere zoekfilters.

Bijlage V, deel 2

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.