Co přináší směrnice o pitné vodě

Revidovaná směrnice o pitné vodě si klade za cíl chránit občany a životní prostředí před škodlivými účinky znečištěné pitné vody a zlepšit přístup k pitné vodě. Revidované původní znění směrnice o pitné vodě z roku 1998 vstoupilo v platnost dne 12. ledna 2021.

Směrnice zavádí v celé EU minimální požadavky na materiály, které přicházejí do styku s vodou určenou k lidské spotřebě. Tato harmonizace přispívá k dosažení jednotné úrovně ochrany zdraví všech občanů EU a zlepšuje fungování vnitřního trhu. 

Článek 11 revidované směrnice stanoví rámec pro minimální hygienické požadavky na materiály přicházející do styku s pitnou vodou. Agentura ECHA v této činnosti podporuje Evropskou komisi tím, že vypracovává:

  • evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, jež jsou povoleny k použití při výrobě materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou,
  • metody posuzování rizik a požadavky na informace pro přezkum výchozích látek, směsí a složek, které by mohly být doplněny na seznamy povolených látek,
  • administrativní postupy aktualizace seznamů povolených látek.

Po zveřejnění seznamů povolených látek je bude agentura ECHA dále aktualizovat, a to tak, že bude doplňovat nové položky a pozměňovat či odstraňovat položky stávající.

Harmonogram

Revised Drinking Water Directive entered into force. 12.01.2021 Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents. 12.07.2021 The first European positive lists adopted (expected sooner than deadline of 12.01.2025).15-year review programme for first European positive lists starts. 12.01.2024 Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted. Regular maintenance of the European positive lists starts. Estimated 2026 Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive 12.01.2032