Co přináší směrnice o pitné vodě

Revidovaná směrnice o pitné vodě si klade za cíl chránit občany a životní prostředí před škodlivými účinky znečištěné pitné vody a zlepšit přístup k pitné vodě. Revidované původní znění směrnice o pitné vodě z roku 1998 vstoupilo v platnost dne 12. ledna 2021.

Směrnice zavádí v celé EU minimální požadavky na materiály, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě. Tato harmonizace přispívá k dosažení jednotné úrovně ochrany zdraví všech občanů EU a zlepšuje fungování vnitřního trhu.

Článek 11 revidované směrnice stanoví rámec pro minimální hygienické požadavky na materiály přicházející do kontaktu s pitnou vodou. Agentura ECHA bude v této činnosti podporovat Evropskou komisi a vypracuje:

  • evropské seznamy výchozích látek, směsí a složek, jež jsou povoleny k použití při výrobě materiálů přicházejících do kontaktu s pitnou vodou,
  • metody posouzení rizik a požadavky na informace pro přezkum výchozích látek, směsí a složek, které by mohly být doplněny na seznamy povolených látek,
  • administrativní postupy aktualizace seznamů povolených látek.

Po zveřejnění seznamů povolených látek je bude agentura ECHA dále aktualizovat, a to tak, že bude doplňovat nové položky a pozměňovat či vyřazovat položky stávající.

Časová osa

DWD_timeline3 (2)Revised Drinking Water Directive entered into force.12.01.2021Deadline for Member States to notify/inform ECHA about national positive lists, other provisions and available assessment documents.12.07.2021Information requirements, risk assessment methods and the administrative procedure to update the European positive list adopted.12.01.2024The first European positive lists adopted.15-year review programme for first European positive lists starts.Regular maintenance of the European positive lists starts.12.01.2025Commission to review the implementation of the revised Drinking Water Directive.12.01.2032