Skip to Content
Skip to Content

За нас

Европейката агенция по химикали (ECHA) е движещата сила сред регулаторните органи в прилагането на новаторското законодателство на ЕС в областта на химикалите в полза на здравето на човека и околната среда, както и на иновациите и конкурентоспособността.

Route: .live2