Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Rekommendation om uppförande i tillståndsförteckningen

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) prioriterar ämnen från kandidatförteckningen för att avgöra vilka som ska upptas i tillståndsförteckningen (bilaga XIV i Reach-förordningen) och för vilka det således krävs tillstånd. Echa lämnar regelbundet in rekommendationer till Europeiska kommissionen, som beslutar om vilka ämnen som ska upptas i tillståndsförteckningen.

Prioritet ges normalt sett för ämnen med PBT- eller vPvB-egenskaper, vitt spridd användning eller i stora mängder. Tillståndsförfarandets effektivitet när det gäller reglering för att skydda människors hälsa och miljön beaktas dock också.

Förslag till rekommendation omfattar bland annat denna information:

  • Slutdatum från och med när utsläpp på marknaden och användning av ett ämne är förbjudet, såvida inte ett tillstånd har utfärdats eller användningen är undantagen från tillstånd.
  • Sista ansökningsdatum då ansökningar ska vara mottagen om sökanden vill fortsätta med utsläpp på marknaden eller användning av ämnet efter slutdatumet.
  • Omprövningsperioder för viss typ av användning, om några
  • Typer av användning som är undantagna från krav på tillstånd, om några

De som vill lämna in synpunkter om förslaget till rekommendation kan göra så senast tre månader efter datumet för offentliggörande.

Medlemsstatskommittén förbereder sitt yttrande om förslaget till rekommendation genom att beakta de inkomna synpunkterna.

Kommitténs yttrande och de synpunkter som inkommer under det offentliga samrådet kommer att hjälpa Echa att slutföra dess rekommendation som kommer att läggas fram till Europeiska kommissionen för ett beslut om de ämnen som ska upptas i tillståndsförteckningen.

Undantag

Det finns vissa allmänna undantag från kravet på tillstånd. Förutom dessa allmänna undantag kan Echa föreslå ämnen och använda sig av specifika undantag om det föreligger andra gemenskapslagstiftningar som tillhandahåller minimikraven för tillbörlig kontroll av riskerna och för skydd av människors hälsa eller miljön. Dessa undantag kommer att tas upp i förteckningen grundat på den rekommendation som Echa lägger fram till Europeiska kommissionen.

  • Allmänna undantag från kravet på tillstånd
Visar 18 resultat.
 
4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) 201-245-8 80-05-7 05/09/2018 05/12/2018
1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof - - 05/09/2018 05/12/2018
Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl) - - 05/09/2018 05/12/2018
2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) 239-622-4 15571-58-1 05/09/2018 05/12/2018
Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) - - 05/09/2018 05/12/2018
4,4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler's ketone (EC No. 202-027-5) or Michler's base (EC No. 202-959-2) 209-218-2 561-41-1 05/09/2018 05/12/2018
Dioxobis(stearato)trilead 235-702-8 12578-12-0 05/09/2018 05/12/2018
Fatty acids, C16-18, lead salts 292-966-7 91031-62-8 05/09/2018 05/12/2018
Trilead dioxide phosphonate 235-252-2 12141-20-7 05/09/2018 05/12/2018
Sulfurous acid, lead salt, dibasic 263-467-1 62229-08-7 05/09/2018 05/12/2018
[Phthalato(2-)]dioxotrilead 273-688-5 69011-06-9 05/09/2018 05/12/2018
Trilead bis(carbonate) dihydroxide 215-290-6 1319-46-6 05/09/2018 05/12/2018
Lead oxide sulfate 234-853-7 12036-76-9 05/09/2018 05/12/2018
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1], cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2], trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] [The individual cis- [2] and trans- [3] isomer substances and all possible combinations of the cis- and trans-isomers [1] are covered by this entry]
201-604-9
236-086-3
238-009-9
85-42-7
13149-00-3
14166-21-3
05/09/2018 05/12/2018
Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] [The individual isomers [2], [3] and [4] (including their cis- and trans- stereo isomeric forms) and all possible combinations of the isomers [1] are covered by this entry]
247-094-1
243-072-0
256-356-4
260-566-1
25550-51-0
19438-60-9
48122-14-1
57110-29-9
05/09/2018 05/12/2018
Tetraethyllead 201-075-4 78-00-2 05/09/2018 05/12/2018
2-methoxyethanol 203-713-7 109-86-4 05/09/2018 05/12/2018
2-ethoxyethanol 203-804-1 110-80-5 05/09/2018 05/12/2018
Visar 18 resultat.Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2