Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Uppmaningar att inkomma med synpunkter gör det möjligt för parterna att visa sitt intresse och uttrycka sina åsikter och farhågor i ett tidigt skede av utarbetandet av vetenskapliga rapporter om yrkeshygieniska gränsvärden för ämnen eller kemiska agenser på arbetsplatsen.

En uppmaning att inkomma med synpunkter kompletterar men ersätter inte samrådet om Echas vetenskapliga rapport om yrkeshygieniska gränsvärden, som tagits fram för att stödja härledningen av yrkeshygieniska gränsvärden för arbetsplatser.

Samråden avslutas kl. 23:59 lokal tid i Helsingfors (EET).

Tidigare uppmaningar att inkomma med synpunkter

 

There are currently no ongoing consultations.


The information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.