Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

REACH registered substance data was upgraded on 9th November. The per substance REACH registration status is being calculated and will be made available as soon as possible.

We apologise for the inconvenience in the meantime.

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 23-11-2020 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Active NONS Joint ≥ 100 to < 1 000 tonnes 21-09-2011 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Active Full Individual ≥ 10 to < 100 tonnes 22-04-2014 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 15-12-2011 View substance registered dossier
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
400-600-6 71868-10-5 Cease Manufacture Full Individual Cease manufacture 14-10-2009 View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1