Registrerade ämnen

Data platform availability banner - registered substances

The new ECHA CHEM database has been released by ECHA. At first this system will contain only substances and data from REACH registration dossiers. For new and updated REACH registration data please check ECHA CHEM. See for more information on the transition to ECHA CHEM.  More

Please be aware that REACH registration data here on the current Dissemination Platform is no longer maintained; it remains frozen as of 19th May 2023.


 

DISSEMINATION
PLATFORM

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation

Registered Substances Factsheets

Substances which have been registered and can be placed on the EEA market by those companies with a valid registrationNo results were found
Name EC / List no. CAS no. Registration Status Registration type Submission type Total tonnage band Last Updated Details
Benzyltoluene
248-654-8 27776-01-8 Active Full Joint ≥ 1 000 to < 10 000 tonnes 09-11-2022 View substance registered dossier
Benzyltoluene
248-654-8 27776-01-8 Active Full Joint ≥ 10 to < 100 tonnes 17-04-2023 View substance registered dossier
No results were found
Registrant/Supplier Address Country Registration Status Name EC / List no. CAS no. Last update year Details
Eastman Chemical HTF GmbH Paul-Baumannstraße 1 Bau 822/ PB09 45772 Marl Germany Germany Active Benzyltoluene 248-654-8 27776-01-8 2011; 2012; 2014 View substance registered dossier
ARKEMA FRANCE 420 rue d'Estienne d'Orves 92700 COLOMBES France France Active Benzyltoluene 248-654-8 27776-01-8 2011; 2014; 2019; 2021; 2022 View substance registered dossier
Labcorp Development SA 059 Parque Empresarial Las Tablas, Edificio 1 Calle Federico Mompou, 5-5Planta 28050 Madrid Spain Spain Active Benzyltoluene 248-654-8 27776-01-8 2014; 2015; 2017; 2021; 2023 View substance registered dossier

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal