Information on biocides

Information on biocides

Information on biocides

Här hittar du information om biocidprodukter som godkänts på EU-/EES-marknaden, i enlighet med direktivet om biocidprodukter (direktiv 98/8/EG) eller förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) nr 528/2012).

Alla biocidprodukter som innehåller godkända verksamma ämnen utvärderas med avseende på säkerhet och effektivitet innan de får säljas i EU. Produkter som fanns på marknaden före år 2000 kan dock fortsätta att säljas medan myndigheterna utvärderar de verksamma ämnen som de innehåller.

Så här söker du

Du kan söka efter biocidprodukter med hjälp av

produktens handelsnamn,

produkttyp,

det verksamma ämnet i produkten (inkluderar möjligheten att söka efter verksamma ämnen som fastställts som kandidatämnen för substitution),

uppgifter om godkännande (till exempel innehavare av godkännandet eller godkännandenummer),

produktuppgifter, till exempel användningsinformation, såsom målorganism och ansökningsmetod för en produkt, eller faro- och skyddsangivelser).

Typer av produktgodkännanden

Det finns information om tre godkännandetyper:

Förenklade godkännanden: Dessa biocidprodukter har en mer gynnsam profil för miljön eller för människors och djurs hälsa och följer därför ett enklare förfarande. Godkännandet offentliggörs tillsammans med de tillhörande anmälningarna om utsläppande av en biocidprodukt på marknaden.

Unionsgodkännanden: Dessa biocidprodukter får släppas ut på marknaden i hela EU/EES och Schweiz.

Nationella godkännanden: Dessa biocidprodukter är godkända i specifika EU-länder. Godkännandet offentliggörs tillsammans med de relaterade ömsesidiga erkännandena i de andra medlemsstater där biocidprodukten har släppts ut på marknaden.

Så presenteras informationen

Biocidprodukter presenteras som grupper av godkännanden, produktkluster, där ömsesidiga erkännanden (utvidgningar av det nationella produktgodkännandet till andra marknadsområden) presenteras med sina referensgodkännanden. Detta gör det möjligt att spåra alla marknadsområden där en viss produkt släppts ut på marknaden samt alla handelsnamn som används för en produkts saluföring. Produkter som godkänts genom samma godkännandeförfarande för biocidprodukter har sina egna kluster.

Principen om produktkluster tillämpas också på sökningar. Detta innebär att resultattabellen visar produktkluster som innehåller minst ett godkännande som uppfyller sökkriterierna. Om du till exempel söker efter statusen ”godkänd” kommer du därför att ta fram alla produktkluster där minst ett godkännande har denna specifika status.

I resultattabellen presenteras information på produktklusternivå, medan mer information om specifika produktgodkännanden finns i produktfaktabladet. Varje produkt har ett särskilt faktablad med information om tillämpliga handelsnamn, dokument och innehavare av godkännanden per enskilt produktgodkännande, inklusive produktens bedömningshistorik. Faktabladet finns att tillgå via ögonikonen i resultattabellen.

Jämför biocidprodukter

Du kan jämföra upp till fyra produkter för att se deras egenskaper, såsom produktens verksamma ämnen, deras koncentrationer, information om produktanvändning och faro- och skyddsangivelser.

Informationen i jämförelseverktyget kommer till största delen från produktresumén. Produktresumén är endast tillgänglig för de produkter som har varit godkända sedan 2016. Produkter med en produktresumé som lämnats in före den 1 januari 2016 kommer endast att innehålla begränsad information i jämförelseverktyget: handelsnamn, marknadsområde, verksamt ämne (utan koncentration) och produkttyp.

Exportera resultat

Du kan exportera resultaten för biocidprodukter till standardformaten för Echas webbplats (XLS, CSV och XML). De exporterade resultaten är ordnade per produktgodkännande, dvs. varje godkännande kommer att presenteras på en enskild rad.

Kolumnen ”målorganism” i den exporterade filen är en kombination av tre fält, nämligen gängse benämning, vetenskapligt namn och utvecklingsstadium, till exempel ”råtta (Rattus norvegicus) vuxna”.

Observera att på grund av tekniska begränsningar visas för närvarande endast ett begränsat antal återkallade och utgångna godkännanden. De kommer att offentliggöras fortlöpande.

Nedladdningsbar förteckning (utdrag från R4BP2)

Den nedladdningsbara filen nedan innehåller de produktgodkännanden i enlighet med direktiv 98/8/EG (direktivet om biocidprodukter) och förordning (EU) nr 528/2012 (förordningen om biocidprodukter) som hämtades från it-systemet R4BP2 den 1 september 2013.

Observera att den nedladdningsbara förteckningen som tillhandahålls nedan är baserad på uppgifter som finns tillgängliga i R4BP2-systemet från och med den 1 september 2013. Det kan hända att dessa uppgifter inte är fullständiga eller helt aktuella.

Ladda ner XLS-fil [XLS]

Last updated 12 april 2024. Database contains 8256 authorised biocidal products.
Product identity
Product-type:
Active substance
Candidate for substitution
Authorisation data
Validity of authorisation
Start date
End date
Market area:
Authorisation type:
Product details
Hazards and precautionary statements
Hazard statements
Exclude
Precautionary statements
Substances of concern
Product uses
Use category
Target organism
(OR)
(OR)
Application
No results were found
Authorisation type   Compare

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

"Platzhalter"

PT03 icon PT03

Iodine

Polyvinylpyrrolidone iodine

Germany

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarország) MECDEET Solution kullancsriasztó permet

-

MECDEET Solution

MecDEET Solution

MECDEET SOLUTION

Soluzione MecDEET

PT19 icon PT19

N,N-diethyl-meta-toluamide

Belgium

Czech Republic

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Addict csótányirtó gél

ADDICT GEL BLATTES

ADDICT GEL BLATTES - KAKKERLAKKEN - SCHABEN

ADDICT GEL COCKROACH

ADDICT GEL GANDACI

ADDICT GEL KAKKERLAKKEN

ADDICT GEL karaczanów

ADDICT GEL SCARAFAGGI

ADDICT GEL SCHABEN

Addict Gel Schaben - Blattes - Scarafaggi

Addict Gel svaby

ADDICT GEL TARAKONAI

ADDICT GEL TORAKKA

Addict Gel za ščurke

Addict Gel Žohar

DINO GEL COCKROACH

DINO GEL GANDACI

PT18 icon PT18

Dinotefuran

Austria

Belgium

Croatia

Czech Republic

Finland

Germany

Hungary

Italy

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Poland

Romania

Slovenia

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Agita® 10WG légyirtó kenőanyag

-

Agita 10 WG

AGITA 100 PLUS

AGITA 10WG

AGITAGARD 10WG

AGITA® 10WG

Ditex

MS Thia-Fly

PT18 icon PT18

cis-tricos-9-ene (Muscalure)

thiamethoxam

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia egérirtó granulátum

COUMARAT® Formköder

COUMARAT® Getreideriegel

Formköder Difenacoum

Getreide-Block Difenacoum

Kumatox peletovaná nástraha

Mäuse Pelletköder

Ratten und Mäuse Pelletköder

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Czech Republic

Germany

Hungary

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia patkányirtó blokk

-

Brumolin F Rattenring

COUMARAT® Block

COUMARAT® Wachsriegel

DETIA VOSKOVÉ BLOKY

DETIA Wax blocks + Wax Tablets

Endorats Premium Rat Killer Blocks

Endorats Rat Killer Bait Sticks

Festkoeder Difenacoum

Festköder Difenacoum

Raider Köderblock

Ratzia Blocks

RÖMA Rattensucht-D Nagerblock

Tuta.RX Rattenköder Difenacoum

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Croatia

Germany

Hungary

Ireland

Slovakia

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Detia rágcsálóirtó szer

Bertram Frischköder Difenacoum

COUMARAT® Getreidemischköder

COUMARAT® Haferflockenköder

DesFa DF

Detia Fresh bait

Difenacoum-Köder

Endomice Mouse Killer

Endorats Original Rat & Mouse Killer

Frischköder Difenacoum

Getreidemischkoeder Difenacoum

Haferflocken Köder Difenacoum

Hawlik Rattenköder-D

Hiire- ja rotimürk

MÄURATOX DIF

NagEx-Profi

PESTMaster Portionsbeutel DIF

RatStop Difenacoum

REDTOP Rodentizide Roditox Dife

REDTOP® Rodentizide Roditox Dife

reGanoß DS Plus

roDisa Frischköder Difenacoum

Sterizid Ratten-Ex

VERMITOX-Fertigköder „D“

PT14 icon PT14

Difenacoum

Austria

Estonia

Germany

Hungary

Ireland

Slovenia

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) IR3535 10% szúnyog- és kullancsriasztó krém

-

Insect Repellent Lotion IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535 10%

INSECT REPELLENT LOTION IR3535®10%

PT19 icon PT19

Ethyl butylacetylaminopropionate

Austria

Belgium

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Netherlands

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

(Magyarországon) Maxforce White IC csótányirtó gél

-

Blattanex – gel against cockroaches / Блатанекс – гел грещу хлебарки

COVEZE GEL SCARAFAGGI

Cyflok Żel

EMOVA GEL SCARAFAGGI

HABITRO GEL SCARAFAGGI

IMAGEL BLATTE

Imagel Scarafaggi NF

Maxforce IC

MAXFORCE IC

Maxforce White IC

MAXFORCE WHITE IC

Maxforce White IC (Substitution)

Premise Gel

Premise gel

PREMISE GEL BLATTES

PRISME GEL

SOLFAC GEL SCARAFAGGI

VUSANI GEL SCARAFAGGI

PT18 icon PT18

imidacloprid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Calgonit Des-H

calgonit Des-H

Renosan Händedesinfektion HD

PT01 icon PT01

Propan-1-ol

Propan-2-ol

Belgium

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

Germany

Latvia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

National authorisation Link to the factsheet

-

Handsan

Jangro Alcohol Gel Hand Rub

PT01 icon PT01

Propan-2-ol

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Poland

Romania

Slovakia

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

OSANIS - Desinfecterende handzeep

OSANIS - Desinfizierende Handseife

OSANIS - Sapone disinfettante per le mani

OSANIS - SAVON MAINS DESINFECTANT

OSANIS - Savon Mains désinfectant

SALVESAFE Fv7_GP

SAVON MAINS DESINFECTANT – POMME VERTE

Savon mains désinfectant - Pomme verte

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Belgium

France

Latvia

Luxembourg

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Antimic Hand Wash

SURE ANTIMIC HAND WASH

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SURE Instant Hand Sanitizer

Sure instant hand sanitizer

SURE INSTANT HAND SANITIZER

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

SALVESAFE A36M

SalveSafe Soap 10F

SURE Antibac Foam Hand Wash Free

SURE ANTIBAC FOAM HAND WASH FREE

PT01 icon PT01

Annex I Substance Lactic acid

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_07

The Ritual of Jing anti-bacterial hand foam

The Ritual of Jing Anti-Bacterial Hand Foam

The Ritual of Sakura anti-bacterial hand foam

The Ritual of Sakura Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Hygienix Disinfecting Foam Wash DFWS-L-09191_06

The Ritual of Ayurveda anti-bacterial hand foam

The Ritual of Ayurveda Anti-Bacterial Hand Foam

PT01 icon PT01

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Sodium benzoate

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Spain

Sweden

Switzerland

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

France

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force / Harpic Power Plus Citrus Force

Cillit Bang Citrus Force Delisted

Cillit Bang Citrus Force Delisted / Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Cillit Bang WC odstraňovač vodného kameňa – Citrus

Cillit Bang WC odstraňovač vodního kamene Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Antical

Harpic Désinfectant citron gel

Harpic Désinfectant Citron Gel

Harpic Ontsmettend Citroën Gel

Harpic Power Plus Citrus Force Delisted

Harpic Power Plus Citrus Fresh

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Greece

Iceland

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Rust Destroyer Fresh Force

Harpic 100% Anticalcário Original

Harpic 100% Limescale Remover Original

Harpic MAX Power Plus WC-Reiniger Original

Harpic Power Plus Lavender

Harpic Power Plus Marine

Harpic Power Plus Original

Harpic Power Plus Original Delisted

Harpic Power Plus Original nimekirjast maas

HARPIC POWERPLUS GEL NETTOYANT SURPUISSANT ORIGINAL

Harpic WC Power Plus Desinfectante

HarpicTurbo Power vízkő- és makacs szennyeződés eltávolító Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United Kingdom

National authorisation Link to the factsheet

-

Cleasure Universal Disinfectant Wipes

Kruidvat reinigings en desinfectiedoekjes

UniBlue UDW2

UniBlue UDW2-Bio

UniBlue Universal Disinfection Wipes (UDW2-Bio)

UniBlue® UDW2

UniBlue® UDW2-Bio

UniBlue® Universal Desinfection Wipe, UDW2

PT02 icon PT02

PT04 icon PT04

Annex I Substance (+)-Tartaric acid

Annex I Substance Lactic acid

Annex I Substance Lavender oil (Natural oil)

Annex I Substance Peppermint oil (Natural oil)

Belgium

Denmark

Germany

Italy

Netherlands

Norway

Spain

Sweden

Simplified authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Platinum Pro-Shield Fresh

Harpic Platinum Pro-Shield Fresh

Harpic Ultra Hygiene Gel Fresh

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Greece

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovenia

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Platinum Pro-Shield Marine Explosion

Harpic Platinum Pro-Shield Marine

Harpic Platinum Pro-Shield Marine Explosion

Harpic PowerPlus Gel Marine Explosie Krachtige Reining

Harpic Powerplus Gel Nettoyant Surpuissant Explosion Marine

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Greece

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovenia

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang PlatinumPro-Shield Original

Harpic Gel Ultra Hygiène Détartrant

Harpic Platinum Pro-Shield Original

Harpic PlatinumPro-Shield Original

Harpic ultra hygiene Gel Ontkalker

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Greece

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovenia

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Hygiene

Cillit Bang Hygiene / Harpic Power Plus Hygiene

Harpic Power Plus Hygiene

Harpic PowerPlus Gel Taches Tenaces Parfum Frais

Harpic PowerPlus Gel Vlekkenverwijderaar met Fris Parfum

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Belgium

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Greece

Latvia

Luxembourg

Netherlands

Romania

Slovenia

Sweden

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Original

Cillit Bang WC Power Gel Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Original / Cillit Bang WC Power Gel Original / Sagrotan WC-Reiniger Original

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Citrus

Cillit Bang WC Power Gel Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Citrus / Cillit Bang WC Power Gel Citrus

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Malta

Poland

Slovenia

National authorisation Link to the factsheet

-

Cillit Bang Power Plus 10X Tisztítás és Védelem Tengeri fuvallat

Cillit Bang WC Power Gel Marine

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Marine Explosion

Harpic Power Plus 10X Clean & Protect Spring

PT02 icon PT02

Hydrochloric acid

Bulgaria

Greece

Hungary

Latvia

Poland

National authorisation Link to the factsheet

Export search results to: