Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

(publicerad i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen)

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande

Anmärkningar:

  • Giltig version: Kandidatförteckningen som offentliggörs på den här webbsidan är den enda giltiga förteckningen. Efter att ett ämne tagits med i kandidatförteckningen på denna webbplats kan företag ha omedelbara rättsliga skyldigheter, framför allt inbegripet artiklarna 7, 31 och 33 i Reach-förordningen.
  • Numeriska identitetsbeteckningar: Varje post i kandidatförteckningen omfattar både vattenfria och hydratiserade former av ett ämne. CAS-numret som visas i en post är typiskt för den vattenfria formen. Hydratiserade former av ämnet som identifieras av andra CAS-nummer omfattas också av posten.
  • Andra numeriska identitetsbeteckningar: Poster med tecknet ”-” i kolumnerna för EG- och CAS-nummer innehåller (där det är praktiskt möjligt) ett icke uttömmande registerutdrag med EG- och/eller CAS-nummer som beskriver ämnen eller ämnesgrupper som bedömts ligga inom ramen för den aktuella posten i kandidatförteckningen. Du får tillgång till denna information genom att klicka på knappen ”Detaljer” vid den valda posten.
Filter the list
Datum för införande:

The List does not contain any Substances.
Beslut IUCLID-datauppsättning  
show/hide
Phenol, methylstyrenated EG-nr : 270-966-8 | CAS-nr : 68512-30-1
700-960-7
-
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
223-445-4
3896-11-5
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
438-340-0
119344-86-4
23-jan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
221-573-5
3147-75-9
23-jan-2024
vPvB (Article 57e)
Details
211-989-5
732-26-3
23-jan-2024
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
Details
278-355-8
75980-60-8
14-jun-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-247-9
80-07-9
14-jun-2023
vPvB (Article 57e)
Details
473-390-7
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
show/hide
potassium perfluoroheptanoate EG-nr : - | CAS-nr : 21049-36-5
Sodium perfluoroheptanoate EG-nr : 243-518-4 | CAS-nr : 20109-59-5
Perfluoroheptanoic acid EG-nr : 206-798-9 | CAS-nr : 375-85-9
Ammonium perfluoroheptanoate EG-nr : 228-098-2 | CAS-nr : 6130-43-4
-
-
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
203-615-4
108-78-1
17-jan-2023
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
224-208-8
4247-02-3
17-jan-2023
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate EG-nr : 247-426-5 | CAS-nr : 26040-51-7
-
-
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
237-222-4
13701-59-2
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
201-250-5
80-09-1
17-jan-2023
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-236-9
79-94-7
17-jan-2023
Carcinogenic (Article 57a)
Details
253-692-3
37853-59-1
17-jan-2023
vPvB (Article 57e)
Details
213-103-2
924-42-5
10-jun-2022
Carcinogenic (Article 57a)
Mutagenic (Article 57b)
Details
213-934-0
1067-53-4
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
X4261
401-850-9
255881-94-8
17-jan-2022
PBT (Article 57d)
Details
204-327-1
119-47-1
17-jan-2022
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
-
-
17-jan-2022
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Phenol, (tetrapropenyl) derivatives EG-nr : - | CAS-nr : 74499-35-7
Phenol, 4-isododecyl- EG-nr : - | CAS-nr : 27147-75-7
Phenol, 4-dodecyl, branched EG-nr : - | CAS-nr : 210555-94-5
Phenol, tetrapropylene- EG-nr : - | CAS-nr : 57427-55-1
Phenol, dodecyl-, branched EG-nr : 310-154-3 | CAS-nr : 121158-58-5
4-isododecylphenol EG-nr : - | CAS-nr : 27459-10-5
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
Boric acid (H3BO3), disodium salt EG-nr : - | CAS-nr : 22454-04-2
boric acid (H3BO3), sodium salt (1:1) EG-nr : - | CAS-nr : 14890-53-0
boric acid (H3BO3), sodium salt, hydrate EG-nr : - | CAS-nr : 25747-83-5
Orthoboric acid, sodium salt EG-nr : 237-560-2 | CAS-nr : 13840-56-7
Trisodium orthoborate EG-nr : 238-253-6 | CAS-nr : 14312-40-4
Boric acid, sodium salt EG-nr : 215-604-1 | CAS-nr : 1333-73-9
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17
show/hide
Alkanes, C14-16, chloro EG-nr : - | CAS-nr : 1372804-76-6
di-, tri- and tetrachlorotetradecane EG-nr : - | CAS-nr : -
Alkanes, C14-17, chloro EG-nr : 287-477-0 | CAS-nr : 85535-85-9
Tetradecane, chloro derivs. EG-nr : - | CAS-nr : 198840-65-2
-
-
08-jul-2021
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
203-856-5
111-30-8
08-jul-2021
Respiratory sensitising properties (Article 57(f) - human health)
Details
201-025-1
77-40-7
08-jul-2021
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
show/hide
2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde EG-nr : 201-289-8 | CAS-nr : 80-54-6
(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-30-2
(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal EG-nr : - | CAS-nr : 75166-31-3
-
-
08-jul-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA) EG-nr : 202-480-9 | CAS-nr : 96-13-9
3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA) EG-nr : - | CAS-nr : 1522-92-5
2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative (TBNPA) EG-nr : 253-057-0 | CAS-nr : 36483-57-5
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP) EG-nr : 221-967-7 | CAS-nr : 3296-90-0
-
-
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Details
204-661-8
123-91-1
08-jul-2021
Carcinogenic (Article 57a)
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
show/hide
Dioctyltin dilaurate EG-nr : 222-883-3 | CAS-nr : 3648-18-8
Stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs. EG-nr : 293-901-5 | CAS-nr : 91648-39-4
-
-
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
205-594-7
143-24-8
19-jan-2021
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
245-152-0
22673-19-4
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
202-318-7
94-26-8
25-jun-2020
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - human health)
Details
211-765-7
693-98-1
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
214-012-0
1072-63-5
25-jun-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonic acid EG-nr : 206-793-1 | CAS-nr : 375-73-5
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 249-616-3 | CAS-nr : 29420-49-3
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate EG-nr : 269-513-7 | CAS-nr : 68259-10-9
magnesium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 507453-86-3
lithium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 131651-65-5
bis(4-t-butylphenyl)iodonium perfluorobutanesulfonate EG-nr : 432-660-4 | CAS-nr : 194999-85-4
tetrabutyl-phosphonium nonafluoro-butane-1-sulfonate EG-nr : 444-440-5 | CAS-nr : 220689-12-3
dimethyl(phenyl)sulfanium perfluorobutanesulfonate EG-nr : 452-310-4 | CAS-nr : 220133-51-7
Triphenylsulfanium perfluorobutane sulfonate EG-nr : 478-340-8 | CAS-nr : 144317-44-2
morpholinium perfluorobutanesulfonate EG-nr : - | CAS-nr : 503155-89-3
-
-
16-jan-2020
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
276-090-2
71850-09-4
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
ACETOCURE 97; GENOCURE*PMP; IGM 4817; IRGACURE 907; SPEEDCURE 97
400-600-6
71868-10-5
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
CG 25-369; IRGACURE 369; TK 11-319
404-360-3
119313-12-1
16-jan-2020
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
show/hide
tris(nonylphenyl) phosphite EG-nr : 247-759-6 | CAS-nr : 26523-78-4
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 3050-88-2
Phenol, p-isononyl-, phosphite (3:1) EG-nr : - | CAS-nr : 31631-13-7
Phenol, p-sec-nonyl-, phosphite EG-nr : - | CAS-nr : 106599-06-8
-
-
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
202-679-0
98-54-4
16-jul-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
203-772-9
110-49-6
16-jul-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
covering any of their individual isomers and combinations thereof
-
-
16-jul-2019
Equivalent level of concern having probable serious effects to human health (Article 57(f) - human health)
Equivalent level of concern having probable serious effects to the environment (Article 57(f) - environment)
Details
204-927-3
129-00-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
201-581-5
85-01-8
15-jan-2019
vPvB (Article 57e)
Details
205-912-4
206-44-0
15-jan-2019
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
205-916-6
207-08-9
15-jan-2019
Carcinogenic (Article 57a)
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
Details
AP-5
401-720-1
6807-17-6
15-jan-2019
Toxic for reproduction (Article 57c)
Details
3-benzylidene camphor; 3-BC
239-139-9
15087-24-8
15-jan-2019
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Details
262-967-7
61788-32-7
27-jun-2018
vPvB (Article 57e)
Details

Export search results to: