Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 17 results.
Most relevant Last modified
Allkasutajate artikli 66 kohased teated – sissejuhatus ja taustteave Allkasutajate artikli 66 kohased teated – sissejuhatus ja taustteave Autoriseeritud ainete allkasutamise statistika
Autoriseerimistaotlused võivad hõlmata aine kasutusalasid taotleja poolt, kasutusalasid tarneahelas allpool või mõlemat. Allkasutajad, keda hõlmavad tarneahelas ülalpool...
Similar Results Similar Results
04/06/21
Kõikidel autoriseerimisotsustel on ajaliselt piiratud läbivaatamisperiood. Selle vältel peavad autoriseeringu valdajad jätkama sobiva alternatiivse aine või tehnoloogia...
Similar Results Similar Results
15/03/21
Läbivaatamisaruande esitamine Läbivaatamisaruande esitamine Kuidas esitada autoriseerimistaotlust
9. Kui aine kasutusala on endiselt vaja, esitage läbivaatamisaruanne Kui peate jätkama aine kasutusala pärast läbivaatamisperioodi, peate vähemalt 18 kuud enne...
Similar Results Similar Results
01/03/21
Valmistuge taotluse esitamiseks – joonis 8 Valmistuge taotluse esitamiseks – joonis 8 Comience a preparar la solicitud
Kemikaaliohutuse aruanne, alternatiivide analüüs ja sotsiaal-majanduslik analüüs
Similar Results Similar Results
26/02/21
Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus? Mis on REACH-määrus
REACH on Euroopa Liidu määrus, mis võeti vastu eesmärgiga parandada inimtervise ja keskkonna kaitset võimalike kemikaaliriskide eest ning suurendada Euroopa keemiatööstuse...
Similar Results Similar Results
03/06/20
Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – osalemine Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – osalemine Osalege arvamuse väljatöötamisel
Arutelu algab, kui ECHA avaldab taotletavate kasutusalade üldteabe lühikirjelduse veebilehel ja kutsub huvitatud isikuid esitama teavet nende kasutusalade võimalike...
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja...
Similar Results Similar Results
31/03/20
AfA – vastuvõetud arvamused AfA – vastuvõetud arvamused Autoriseerimistaotlused
Varasemad arutelud ja arvamused Leheküljel on taotlused, arutelu ajal saadud kommentaarid ja taotlejate vastused. Lisateave
Similar Results Similar Results
31/03/20
Autoriseerimistaotluse esitamine – tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks Autoriseerimistaotluse esitamine – tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks Esitage taotlus
6. etapp. Tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks.
Similar Results Similar Results
30/01/20
Autoriseerimistaotlused – teatamine ja taotlemiseelne infotund Autoriseerimistaotlused – teatamine ja taotlemiseelne infotund Võtke ühendust ECHAga ja paluge taotlemiseelset infotundi
Teatage ECHA-le vähemalt kaheksa kuud ette, et kavatsete esitada autoriseerimistaotluse. Märkige saadetavas teates aine nimetus ja esitage üldkirjeldus kasutusalade kohta,...
Similar Results Similar Results
08/01/20
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Viige taotluse koostamine lõpule
6. Esitage taotlus
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Kavandage oma taotlemisstrateegia
3. Valmistuge taotluse koostamiseks
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Kas peate esitama autoriseerimistaotluse
2. Kavandage oma taotlemisstrateegia
Similar Results Similar Results
05/03/19
Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – täitmine Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – täitmine Täitke oma kohustusi
Euroopa Komisjon koostab autoriseerimisotsuse eelnõu kolme kuu jooksul pärast ECHA-lt arvamuse saamist. Pärast otsuse eelnõu valmimist kulub vähemalt kolm kuud, et otsus läbiks...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome| echa.europa.eu REACH-autoriseeringu taotlemine ED-01-17-808-ET-N Autoriseerimine on üks ohtlike ainete ...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Küsige ECHA-lt autoriseerimistaotluste kohta
Kas olete väike või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) ja kavatsete taotleda väga ohtliku aine kasutamiseks autoriseeringut? Kas teil on menetluse kohta veel küsimusi? Miks...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Taotlejate partneriteenus
Huvi väljendamine Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 17 results.

Categories Display