Search

Results for tag Applications for Authorisation
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimine – vahekaardid Autoriseerimistaotlused
Väga ohtlikuks aineks nimetamine Autoriseerimisloetellu lisamise soovitus Autoriseeringutaotlused
Similar Results Similar Results
11/06/19
Support- applying for authorisation- finalise-step Support- applying for authorisation- finalise-step Viige taotluse koostamine lõpule
6. Esitage taotlus
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- notify-step Support- applying for authorisation- notify-step Võtke ühendust ECHAga ja paluge taotlemiseelset infotundi
5. Viige taotluse koostamine lõpule
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- prepare-step Support- applying for authorisation- prepare-step Comience a preparar la solicitud
4. Võtke ühendust ECHA-ga ja paluge taotlemiseelset infotundi
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- strategy-step Support- applying for authorisation- strategy-step Kavandage oma taotlemisstrateegia
3. Valmistuge taotluse koostamiseks
Similar Results Similar Results
05/03/19
Support- applying for authorisation- find out-step Support- applying for authorisation- find out-step Kas peate esitama autoriseerimistaotluse
2. Kavandage oma taotlemisstrateegia
Similar Results Similar Results
05/03/19
Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Submitting applications for authorisation - Pay the invoice by the date mentioned in the invoice Esitage taotlus
Tasuge arve sellel märgitud kuupäevaks
Similar Results Similar Results
08/02/19
Kõikidel autoriseerimisotsustel on ajaliselt piiratud läbivaatamisperiood. Selle vältel peavad autoriseeringu valdajad jätkama sobiva alternatiivse aine või tehnoloogia...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – osalemine Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – osalemine Osalege arvamuse väljatöötamisel
Avalik arutelu algab, kui ECHA avaldab taotletavate kasutusalade üldteabe lühikirjelduse veebilehel ja kutsub huvitatud isikuid esitama teavet nende kasutusalade võimalike...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – täitmine Abimaterjalid – kuidas esitada autoriseerimistaotlust – täitmine Täitke oma kohustusi
Euroopa Komisjon koostab autoriseerimisotsuse eelnõu kolme kuu jooksul pärast ECHA-lt arvamuse saamist. Pärast otsuse eelnõu valmimist kulub vähemalt kolm kuud, et otsus läbiks...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Läbivaatamisaruande esitamine Läbivaatamisaruande esitamine Kuidas esitada autoriseerimistaotlust
9. Kui aine kasutusala on endiselt vaja, esitage läbivaatamisaruanne Kui peate jätkama aine kasutusala pärast läbivaatamisperioodi, peate vähemalt 18 kuud enne...
Similar Results Similar Results
30/01/19
Kaardid ja graafikud Teadete register
Similar Results Similar Results
16/08/18
Annankatu 18, p.o. box 400, fi-00121 helsinki, soome| echa.europa.eu REACH-autoriseeringu taotlemine ED-01-17-808-ET-N Autoriseerimine on üks ohtlike ainete ...
Similar Results Similar Results
24/01/18
Autoriseerimismenetluse eesmärk on tagada, et järk-järgult asendatakse väga ohtlikud ained vähem ohtlike alternatiivsete ainete või tehnoloogiatega, kui tehniliselt ja...
Similar Results Similar Results
28/11/17
Tootjad, importijad, ainuesindajad või allkasutajad saavad taotleda autoriseeringut, et kasutada või turule viia autoriseerimisloetelu (REACH-määruse XIV lisa) ainet....
Similar Results Similar Results
27/11/17
Understanding REACH Understanding REACH Mis on REACH-määrus
REACH-määrus on Euroopa Liidu määrus, mis on vastu võetud, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimalike kemikaalidega seotud riskide eest ja samal ajal suurendada...
Similar Results Similar Results
07/10/17
Steps Steps Etapid
REACH-määruse (XIV lisa) kohasesse autoriseerimisloetellu kantud aine turuleviimiseks või kasutamiseks autoriseerimistaotluse esitamine ja sellele järgnevalt...
Similar Results Similar Results
06/10/17
Event - Ask ECHA about authorisation applications Event - Ask ECHA about authorisation applications Küsige ECHA-lt autoriseerimistaotluste kohta
Kas olete väike või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) ja kavatsete taotleda väga ohtliku aine kasutamiseks autoriseeringut? Kas teil on menetluse kohta veel küsimusi? Miks...
Similar Results Similar Results
02/02/15
Autoriseerimismenetluses on peamised tegutsejad järgmised. 1. Taotleja Taotleja võib olla (XIV lisa alusel) autoriseerimisele kuuluva aine tootja, importija või allkasutaja. Ta...
Similar Results Similar Results
18/12/14
Applying for authorisation - partners service-webform Applying for authorisation - partners service-webform Taotlejate partneriteenus
Huvi väljendamine Fill in the webform
Similar Results Similar Results
01/08/14
Showing 20 results.

Categories Display