Search

Results for tag Test methods
Most relevant Last modified
Ondersteuning - testmethoden en alternatieven Ondersteuning - testmethoden en alternatieven Testmethoden en alternatieven
OESO- en EU-testrichtsnoeren De studies voor REACH-informatievereisten voor ecotoxiciteit, toxiciteit en fysisch-chemische eigenschappen worden doorgaans gegenereerd met...
Similar Results Similar Results
22/08/18
Dierproeven in het kader van REACH Dierproeven in het kader van REACH Dierproeven in het kader van REACH
REACH heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu maximaal te beschermen tegen de risico’s van chemische stoffen. REACH streeft naar een evenwicht tussen het...
Similar Results Similar Results
27/02/18
Voorbeelden van gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO Voorbeelden van gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO QSAR Toolbox
Voorbeelden van gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO De voorbeelden zijn bedoeld om het gebruik van de QSAR Toolbox van de OESO te stimuleren met het oog op de deadline van...
Similar Results Similar Results
19/12/16
Testrichtsnoeren OESO - intro Testrichtsnoeren OESO - intro Testrichtsnoeren van de OESO en de EU
De studies voor REACH-informatievereisten voor ecotoxiciteit, toxiciteit en fysisch-chemische eigenschappen worden doorgaans gegenereerd met gebruik van testrichtsnoeren. Deze...
Similar Results Similar Results
10/12/14
Showing 4 results.

Categories Display