Search

Results for tag SME
Showing 12 results.
Most relevant Last modified
Innan du förklarar ditt företag som ett SMF ska du bekanta dig med EU:s gällande definition. Kommissionens rekommendation 2003/361/EG är den enda giltiga grunden för hur...
Similar Results Similar Results
16/08/19
Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) - Link Små och medelstora företag (SMF)
Länkar av intresse Kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definition av små och medelstora företag [PDF] Kommissionens vägledning om definition av små och...
Similar Results Similar Results
08/01/19
Elektroniskt SMF-test Det här verktyget är användbart för att kontrollera om ditt företag, eller det företag du företräder som enda representant, hör till SMF-kategorin....
Similar Results Similar Results
30/10/18
Tips för små och medelstora företag 1. Fastställ varför du har behov av en konsult Vill du ha råd om registreringsprocessen, eller vill du att någon ska göra det faktiska...
Similar Results Similar Results
20/04/18
Se även Kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definition av små och medelstora företag [PDF] Avgiftsförordning (EG) nr 564/2013 [PDF] Förordningen om...
Similar Results Similar Results
10/08/17
Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied Management Board decision: Decision amending decision MB/D/29/2010 in the classification of services for which charges are levied (36.5k)
Helsingfors, 12 februari 2013 Dok.: MB/21/2012/D slutlig BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010 OM KLASSIFICERING AV...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied Decision on the classification of services for which charges are levied (56.1k)
Helsingfors, 12 november 2010 MB/D/29/2010 slutlig BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (Styrelsens beslut) ...
Similar Results Similar Results
27/10/15
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) (1,063.9k)
Kemikaliesäkerhet i din verksamhet Introduktion för små och medelstora företag (SMF) ...
Similar Results Similar Results
28/08/15
Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT MB/D/29/2010, ÄNDRAT GENOM BESLUT MB/21/2012, OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (53.8k)
1 (3) Styrelsebeslut 14/2015 Offentligt (referensdokument MB/43/2014) Fredagen den 4 juni 2015 BESLUT OM ÄNDRING AV BESLUT...
Similar Results Similar Results
12/06/15
What to do if you incorrectly indicated the SME size category What to do if you incorrectly indicated the SME size category Så här gör du om du angett fel storlekskategori för små och medelstora företag
Följ dessa anvisningar om du inser att du i Reach-IT har uppgivit en felaktig storlekskategori för ditt företag (eller företaget som du representerar som "enda representant")...
Similar Results Similar Results
10/06/15
SME - verification - links SME - verification - links Kontroll av företagsstorlek
Länkar av intresse General Court of the European Union ECHA Board of Appeal
Similar Results Similar Results
29/11/13
BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (111.8k)
SV SV BESLUT OM KLASSIFICERING AV AVGIFTSBELAGDA TJÄNSTER (Beslut från Europeiska kemikaliemyndighetens styrelse) ...
Similar Results Similar Results
11/07/13
Showing 12 results.

Categories Display