Search

Results for tag Product type
Most relevant Last modified
BPR-upcoming deadlines-toptext BPR-upcoming deadlines-toptext Saabuvad tähtajad
Järgmised tähtajad on loetletud selleks, et aidata ettevõtetel täita biotsiidimäärusest ja toimeainete läbivaatamise tööprogrammi määrusest tulenevaid kohustusi. TA = toimeaine...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidimäärus? Mis on biotsiidide määrus?
Biotsiidimäärus (BPR-määrus, määrus (EL) 528/2012) käsitleb biotsiidide turulelaskmist ja kasutamist. Biotsiidides sisalduvad toimeained kaitsevad inimesi, loomi, materjale või...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Product types table Product types table Tooteliigid
Biotsiidide määruse V lisas on biotsiidid liigitatud 22 tooteliigiks, mis on jagatud nelja põhirühma. Varasema direktiiviga võrreldes on üks tooteliik vähem, sest määruse...
Similar Results Similar Results
23/11/15
BPR-research-development-content1 BPR-research-development-content1 BPR - Teadus- ja arendustegevus
Kõik teadusuuringute ja tootearenduse eesmärgil läbiviidavad katsed ja eksperimendid, milles kasutatakse heakskiitmata biotsiide ja nende (heakskiitmata) toimeaineid, tuleb...
Similar Results Similar Results
06/03/14
Showing 4 results.

Categories Display