Search

Results for tag Partners and networks
Showing 20 results.
Most relevant Last modified
Suinteresuotųjų subjektų organizacijos. Kvietimas pareikšti norą dalyvauti ECHA veikloje Suinteresuotųjų subjektų organizacijos. Kvietimas pareikšti norą dalyvauti ECHA veikloje Suinteresuotieji subjektai
Visos organizacijos ir asmenys, kuriems rūpi arba kuriems turi įtakos reglamentai dėl cheminių medžiagų, yra mūsų suinteresuotieji subjektai ir yra labai kviečiami dalyvauti...
Similar Results Similar Results
07/10/20
Bendradarbiavimas su akredituotomis suinteresuotųjų subjektų organizacijomis (ASSO) Bendradarbiavimas su akredituotomis suinteresuotųjų subjektų organizacijomis (ASSO) Kaip tapti akredituota suinteresuotųjų subjektų organizacija
Bendradarbiavimas su akredituotais suinteresuotaisiais subjektais padeda užtikrinti veiksmingą informacijos srautą iš tam tikros srities į ECHA ir atvirkščiai. Akredituotų...
Similar Results Similar Results
06/10/20
Akredituotų suinteresuotųjų subjektų seminarai – tai mūsų ir akredituotų suinteresuotųjų subjektų strateginių diskusijų platformos. Šiuose seminaruose akredituoti...
Similar Results Similar Results
06/10/20
NVO ir ECHA diskusijų platforma NVO ir ECHA diskusijų platforma NVO - ECHA diskusijų platforma
Savo patalpose rengiame susitikimus su mūsų akredituotų suinteresuotųjų subjektų NVO, kad aptartume pilietinei visuomenei rūpimus dalykinius klausimus. Visos akredituotos NVO...
Similar Results Similar Results
13/07/20
Saugos pareigūnų tinklas Saugos pareigūnų tinklas Saugos pareigūnų tinklas
Saugos pareigūnų tinklas (SPT) įkurtas 2007 m. kaip buvusios Europos Komisijos darbo grupės praktinio pasirengimo įgyvendinti REACH pogrupis. SPT yra valstybių narių...
Similar Results Similar Results
24/01/20
CSR–PS veiksmų gairės – naudojimo žemėlapiai – biblioteka CSR–PS veiksmų gairės – naudojimo žemėlapiai – biblioteka
Šioje bibliotekoje pateikiami naudojimo būdų aprašymai ir įvedami duomenys, kurie yra reikalingi atliekant poveikio darbuotojams vertinimą (SWED), poveikio vartotojams vertinimą...
Similar Results Similar Results
14/06/18

Categories Display


Route: .live1