Search

Results for tag Jobs
Most relevant Last modified
Ką mes siūlome Ką mes siūlome Ką mes siūlome
Agentūroje dirbsite su geriausių ekspertų grupe, pasišventusiai siekiančia per naujoves ir konkurencingumą įgyvendinti ES novatoriškus teisės aktus žmonių sveikatos ir aplinkos...
Similar Results Similar Results
04/06/20
DNE – informacija kandidatams DNE – informacija kandidatams Informacija kandidatams
Paraiškų vertinimas Kandidatai bus vertinami atsižvelgiant į jų akademinę ir profesinę kvalifikaciją ir tinkamumą darbui. Sėkmingai pirmą atrankos etapą įveikę kandidatai turės...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai Deleguotieji nacionaliniai ekspertai Deleguotieji nacionaliniai ekspertai
Deleguotieji nacionaliniai ekspertai atrenkami iš ES šalių, ELPA valstybių narių arba šalies, su kuria Taryba nusprendė pradėti stojimo derybas, valstybės tarnautojų. Delegavimo...
Similar Results Similar Results
07/11/19
Bendra agentūrų darbo rinka Bendra agentūrų darbo rinka Agentūrų bendra darbo rinka
Siekdamos skatinti savo aukštos kvalifikacijos darbuotojų mobilumą, Europos Sąjungos agentūros remia bendrą agentūrų darbo rinką. Šios darbo vietos yra skirtos tik agentūrų...
Similar Results Similar Results
28/11/16
Praktikos galimybės Praktikos galimybės Stažuotės
ECHA ieško neseniai aukštąjį mokslą baigusių absolventų, kurie norėtų dalyvauti kasdieniame Agentūros darbe. Per metus absolventams galime pasiūlyti iki 20 praktikos vietų...
Similar Results Similar Results
18/03/15
Įdarbinimo procedūra Įdarbinimo procedūra Įdarbinimo procedūra
Visos laisvos darbo vietos skelbiamos ECHA tinklalapyje. Išsamią paraišką būtina pateikti iki nustatytos datos. Visas tinkamai parengtas paraiškas vertina viena atrankos...
Similar Results Similar Results
31/03/14
Darbuotojai Darbuotojai Darbuotojai
ECHA siūlo iš esmės dviejų skirtingų tipų darbo vietas – laikiniesiems darbuotojams ir sutartininkams. Laikinieji darbuotojai Laikinųjų darbuotojų darbo vietos pagal pareigų, su...
Similar Results Similar Results
13/03/14
Darbo ir gyvenimo pusiausvyra Darbo ir gyvenimo pusiausvyra Darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra
ECHA siekia sukurti ir išlaikyti darbuotojams palankią ir sveiką darbo aplinką, kuri jiems leistų užtikrinti tinkamą darbo ir asmeninių pareigų pusiausvyrą. Priemonės, kuriomis...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Tinkamumo kriterijai Tinkamumo kriterijai Tinkamumo kriterijai
Kandidatas turi: būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių arba vienos iš Europos ekonominės erdvės valstybių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) pilietis; gebėti...
Similar Results Similar Results
22/02/13
Showing 9 results.

Categories Display