Search

Results for tag Harmonised classification and labelling
Most relevant Last modified
Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC’s in de kandidatenlijst Samenvatting van de verplichtingen die voortvloeien uit opname van SVHC’s in de kandidatenlijst Verplichtingen in het kader van de kandidaatslijst
Bedrijven hebben mogelijk wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de opname van stoffen in de kandidatenlijst. Deze verplichtingen, die gelden vanaf de datum van opname,...
Similar Results Similar Results
05/02/21
Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Ondersteuning voor de lidstaat met de intentie tot opstelling van een CLH-voorstel. Indiening van CLH-dossiers
Wie kan CLH-intenties en -dossiers indienen? De bevoegde instanties van de lidstaat kunnen een voorstel doen tot: een nieuwe geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH); een...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Stappen van de CLH-procedure CLH-intentie CLH- intentie Indiening dossier Indiening dossier Conformiteitscontrole Conformiteits controle Openbare raadpleging Openbare...
Similar Results Similar Results
22/01/20
Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening Inleidend richtsnoer over de CLP-verordening (1,630.0k)
Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening Versie 3.0 - januari 2019 1 R I C H T S N O E R Inleidend richtsnoer voor de CLP-verordening ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Inzicht in CLP Inzicht in CLP Wat houdt CLP in?
Verordening ((EG) nr. 1272/2008) betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging - CLP) is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde...
Similar Results Similar Results
03/10/18
Tabel kandidaatslijst Tabel kandidaatslijst Kandidatenlijst
Opmerkingen: Originele versie: Enkel de op deze website gepubliceerde lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatslijst) wordt als...
Similar Results Similar Results
27/06/18
Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) - panels Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) - panels Geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH) - panels
Intentie De CLH-procedure begint als ECHA van een nationale bevoegde instantie of fabrikant, importeur of downstreamgebruiker een intentie tot het opstellen van een...
Similar Results Similar Results
11/01/18
Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering Procedure voor geharmoniseerde indeling en etikettering
Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers moeten gevaarlijke stoffen en mengsels (zelf) indelen en etiketteren om een hoge mate van bescherming van de gezondheid van de...
Similar Results Similar Results
17/08/17
Showing 8 results.

Categories Display