Search

Results for tag CnL Inventory
Most relevant Last modified
Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP Poradnik – wprowadzenie do rozporządzenia CLP (1,806.4k)
Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP Wersja 3.0 – styczeń 2019 r. 1 W Y T Y C Z N E Wstępne wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP ...
Similar Results Similar Results
07/05/19
Wykaz klasyfikacji i oznakowania Wykaz klasyfikacji i oznakowania Wykaz C&L
Czym jest wykaz klasyfikacji i oznakowania? Ta baza danych zawiera informacje na temat klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, przekazane przez...
Similar Results Similar Results
25/10/18
Zgłoszenie do wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L) Zgłoszenie do wykazu klasyfikacji i oznakowania (C&L) Jak dokonywać zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania oraz jak je aktualizować
Zgłoszenia można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu REACH-IT na stronie internetowej ECHA. W tym celu należy najpierw zarejestrować się w portalu...
Similar Results Similar Results
17/06/16
Więcej informacji o wykazie Więcej informacji o wykazie Baza danych wykazu C&L
Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz...
Similar Results Similar Results
15/04/16
Kto musi złożyć zgłoszenie? Kto musi złożyć zgłoszenie? Zgłoszenie do wykazu C&L
Substancję należy zgłosić do wykazu klasyfikacji i oznakowania w ciągu jednego miesiąca od jej wprowadzenia na rynek i: produkujesz substancję, która podlega obowiązkowi...
Similar Results Similar Results
23/03/16
Showing 5 results.

Categories Display