Search

Results for tag Biocidal product authorisation
Showing 18 results.
Most relevant Last modified
BPR-artėjantys galutiniai laiko terminai-antraštė BPR-artėjantys galutiniai laiko terminai-antraštė Būsimi terminai
Toliau pateikiamas galutinių laiko terminų sąrašas, kuris padės įmonėms laikytis savo įsipareigojimų pagal Biocidinių produktų reglamentą (BPR) ir Peržiūros programos reglamentą...
Similar Results Similar Results
12/02/19
Paraiškų Sąjungos autorizacijai gauti pateikimo terminas – viršuje pateikiamas tekstas Paraiškų Sąjungos autorizacijai gauti pateikimo terminas – viršuje pateikiamas tekstas
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti paraiškų Sąjungos autorizacijai gauti pateikimo terminai, kurių reikia laikytis, kad būtų galima toliau prekiauti rinkoje pardavinėjamais...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas - abipusio pripažinimo vertinimo procesas Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas - abipusio pripažinimo vertinimo procesas Abipusio pripažinimo vertinimo procedūra
Liudijimą išdavusiai valstybės narės kompetentingai institucijai (VNKI) patvirtinus paraišką pratęsti biocidinio produkto (arba biocidinių produktų grupės) nacionalinio...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo vertinimo procesas Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimo vertinimo procesas Nacionalinio autorizacijos liudijimo vertinimo procedūra
Gaunančiajai valstybės narės kompetentingai institucijai (VNKI) priėmus paraišką pratęsti biocidinio produkto (arba biocidinių produktų grupės) nacionalinio autorizacijos...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPBPBbBPR - Dokumentacijos pateikimas siekiant pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą BPBPBbBPR - Dokumentacijos pateikimas siekiant pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimą Dokumentacijos pateikimas
Paraiškos pratęsti nacionalinio autorizacijos liudijimo, įskaitant liudijimus, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas arba kurie išduoti laikantis šio principo,...
Similar Results Similar Results
16/12/16
BPRBPR - Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas BPRBPR - Nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas Nacionalinio autorizacijos liudijimo ir abipusio pripažinimo galiojimo pratęsimas
Biocidinių produktų reglamente nacionalinio autorizacijos liudijimo galiojimo pratęsimas apibrėžiamas kaip „autorizacijos liudijimo turėtojo arba jo vardu pateikta paraiška,...
Similar Results Similar Results
16/12/16
Tokių pačių biocidinių produktų autorizavimas Tokių pačių biocidinių produktų autorizavimas Tokio paties biocidinio produkto autorizacija
Siekiant patenkinti įmonių poreikius ir sumažinti joms tenkančią administracinę naštą, Tokių pačių biocidinių produktų reglamente (Reglamente 414/2013, kuris iš dalies pakeistas...
Similar Results Similar Results
10/11/16
Pagrindinė informacija apie BPR Pagrindinė informacija apie BPR Biocidinių produktų reglamentas
Biocidinių produktų reglamentu (BPR, Reglamentas (ES) Nr. 528/2012) nustatomas biocidinių produktų, kurie naudojami žmonėms, gyvūnams, medžiagoms arba gaminiams nuo kenksmingų...
Similar Results Similar Results
02/11/16
Biocidinių produktų autorizacija Biocidinių produktų autorizacija Biocidinių produktų autorizavimas
Visiems biocidiniams produktams turi būti išduotas autorizacijos liudijimas, tik tuomet jie gali būti pateikiami rinkai. Įmonės gali rinktis iš kelių alternatyvių procesų – šis...
Similar Results Similar Results
27/10/16
BPR-tyrimai-plėtra-turinys BPR-tyrimai-plėtra-turinys BPR - Moksliniai tyrimai ir plėtra
Visi tyrimų ir plėtros tikslais atliekami bandymai ir eksperimentai naudojant neautorizuotus biocidinius produktus ir jų (nepatvirtintas) veikliąsias medžiagas turi būti...
Similar Results Similar Results
06/03/14
BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph BPR - ABP - Union authorisation - evaluation process - graph Vertinimo procesas
Diagramoje pavaizduotas dokumentacijos vertinimo procesas
Similar Results Similar Results
24/01/14
BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content BPR-downloadable list content
Parsisiunčiamas sąrašas (eksportuotas iš R4BP2) Toliau pateiktame parsisiunčiamame sąraše nurodyti pagal Direktyvą 98/8/EB (Biocidinių produktų direktyva) ir Reglamentą (ES) Nr....
Similar Results Similar Results
07/01/14
BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph BPR - ABP - simplified authorisation procedure - graph Paraiškos pateikimo procedūra
Diagramoje pavaizduota, kaip pateikti paraišką pagal supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo procedūrą.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph BPR - ABP - Union authorisation - dossier submission - graph Dokumentacijos pateikimas
Diagramoje pavaizduotas dokumentacijos teikimo procesas.
Similar Results Similar Results
25/11/13
BPR – Biocidinių produktų autorizacija – produktų grupė BPR – Biocidinių produktų autorizacija – produktų grupė Produktų grupė
Biocidinių produktų grupė yra grupė, į kurią įeina panašios paskirties biocidiniai produktai, kuriuose yra tokių pat savybių turinčių veikliųjų medžiagų. Biocidinių produktų...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR – AS – supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra BPR – AS – supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra Supaprastintas autorizacijos liudijimas
Supaprastinta autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra skirta paskatinti naudoti biocidinius produktus, kurie yra mažiau žalingi aplinkai, žmonių ir gyvūnui sveikatai. Kad...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR – ABP – Sąjungos autorizacijos liudijimas BPR – ABP – Sąjungos autorizacijos liudijimas Sąjungos autorizacijos liudijimas
Biocidinių produktų reglamente (BPR) numatyta galimybė tam tikrus biocidinius produktus autorizuoti Sąjungos lygmeniu. Tai įmonėms leis pateikti savo biocidinius produktus...
Similar Results Similar Results
19/11/13
BPR – ABP – nacionalinė autorizacija ir abipusis pripažinimas BPR – ABP – nacionalinė autorizacija ir abipusis pripažinimas Nacionalinis autorizacijos liudijimas
Nacionalinė autorizacija Įmonės, ketinančios prekiauti savo produktais kurioje nors ES valstybėje narėje, privalo kreiptis dėl produkto autorizacijos toje šalyje. Tuo tikslu jos...
Similar Results Similar Results
19/11/13
Showing 18 results.

Categories Display