Zalecenia dla rejestrujących

Zalecenia dla rejestrujących

Zalecenia dla rejestrujących

Wszyscy rejestrujący zgodnie z REACH mają obowiązek aktywnie weryfikować i aktualizować informacje w swojej dokumentacji rejestracyjnej. Zachęca się ich także do podnoszenia jakości i adekwatności tych danych. Poniższe zalecenia opierają się na ustaleniach dokonanych podczas czynności oceniających.