Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Zaproszenia do zgłaszania uwag pozwalają stronom zasygnalizować swoje zainteresowanie oraz wyrazić opinie i obawy we wczesnych fazach opracowywania sprawozdania naukowego na temat dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (OEL) dla substancji lub środka chemicznego w miejscu pracy.

Zaproszenie do zgłaszania uwag ma charakter dodatkowy i nie zastępuje konsultacji w sprawie sprawozdania naukowego ECHA na temat dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy (OEL), opracowanego w celu wspierania ustalania dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Konsultacje kończą się o godzinie 23:59 czasu helsińskiego (EET).

Poprzednie zaproszenie do zgłaszania uwag

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on 1,3-Propanesultone related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. Details
Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane 203-444-5 106-93-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. DetailsThe information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.