Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 19 November 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
3-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
839-589-1 1214330-74-1 View details
Reaction products of methacrylic acid and 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxymethylene)]bisoxirane
701-308-4 View details
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 View details
6-(4-aminophenyl)-1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]-5-[(dimethylamino)methyl]-3-(6-methoxypyridazin-3-yl)thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
839-927-8 1589503-93-4 View details
ethyl 2-amino-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)-3-thiophenecarboxylate
839-928-3 174072-89-0 View details
6-methoxypyridazin-3-amine—hydrogen chloride (1/1)
839-929-9 1589503-98-9 View details
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 View details
ethyl-2-[(ethoxycarbonyl)amino]-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-147-5 308831-93-8 View details
ethyl 2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-4-methyl-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-148-0 308831-94-9 View details
ethyl 4-(bromomethyl)-2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylate
840-149-6 308831-95-0 View details
Enzymatic hydrolysis products of Laminaria japonica, S. japonica, Laminariaceae
950-480-9 View details
1-(5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)ethanone
840-270-4 13080-75-6 View details
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)-2-[(tetrahydropyran-4-yl)(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]benzoic acid tert-butyl ester
840-712-6 1034975-53-5 View details
Reaction mass of octan-2-ylbenzene, octan-3-ylbenzene and octan-4-ylbenzene
950-576-0 View details
1-(3-bicyclo[2.2.1]heptanyl)hex-5-en-2-one
950-588-6 1352216-91-1 View details
(R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-1,1-difluoro-3-(1H-tetrazol-1-yl)-1-(5-(4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl)pyridin-2-yl)propan-2-ol
841-499-2 1340593-59-0 View details
Calcium metaborate (Ca(BO2)2) and calcium tetraborate (CaB4O7), amorphous reaction products of boric acid with lime
701-311-0 View details
1-(((cyclohexyloxy)carbonyl)oxy)ethyl 2-(((2'-(1H-tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)(tert-butoxycarbonyl)amino)-3-nitrobenzoate
841-878-2 1867269-66-6 View details
(6-amino-2-pyridyl)-(1-methyl-4-piperidyl)methanone;dihydrate;dihydrochloride
842-055-0 2356133-42-9 View details
benzyl (3S,4R)-3-ethyl-4-(3H-imidazo[1,2-a]pyrrolo-[2,3-e]pyrazin-8-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
842-316-9 2095311-51-4 View details
1-(4-amino-2-(ethoxymethyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-2-methylpropan-2-ol
842-607-0 144875-48-9 View details
5-hydroxyoxolan-2-one
842-609-1 50768-69-9 View details
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 View details
(R)-3-(1-hydroxyethyl)phenyl ethyl(methyl)carbamate
843-372-7 856408-80-5 View details
Pyrazol Quinoline Acetamide Derivative
View details
Oct-7-enyl acetate
843-696-9 5048-35-1 View details
1-Piperazinecarboxylic acid, 4-[(2-fluoro-3-nitrophenyl)methyl]-,methyl ester, hydrochloride (1:1)
843-886-1 1628206-32-5 View details
Bis-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)amin
844-252-7 500717-23-7 View details
Platinum(IV) aqua hydroxo nitrato complexes
701-319-4 View details
Pentanedioic acid, 2-bromo-, 1,5-dibutyl ester
844-708-5 104867-13-2 View details
[No public or meaningful name is available]
951-169-0 View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1