Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Baza danych wykazu C&L

Baza danych wykazu C&L

Ta baza danych zawiera informacje nt. klasyfikacji i oznakowania zgłoszonych i zarejestrowanych substancji, otrzymane od producentów i importerów. Obejmuje ona również wykaz zharmonizowanych klasyfikacji. Baza jest regularnie wzbogacana o nowe i aktualizowane zgłoszenia. Nie można jednak specjalnie oznaczyć zaktualizowanych zgłoszeń, ponieważ zgłoszenia sklasyfikowane w taki sam sposób są grupowane przy wyświetlaniu.

Klasyfikacje pochodzące ze wspólnego przedkładania danych w ramach procesu rejestracyjnego REACH są odpowiednio oznaczone. Więcej informacji nt. tych substancji można uzyskać w bazie danych substancji zarejestrowanych.

Należy pamiętać, że niektóre informacje w wykazie C&L mogą być własnością osób trzecich. Wykorzystanie takich informacji może zatem wymagać wcześniejszej zgody tych osób. Więcej na ten temat w zastrzeżeniu prawnym.

CL Inventory

Notifications submitted/updated by: 04 December 2019
CL Inventory
Names and numerical identifiers
Classification details
Hazards:
 
5-(methoxycarbonyl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
830-121-1 1519880-49-9 View details
4,4-difluoro-2-methylpyrrolidine hydrochloride
830-122-7 1781074-90-5 View details
5-(oxan-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
830-123-2 1782291-86-4 View details
5-oxa-2,7-diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
830-124-8 1909314-06-2 View details
1-(3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)piperazine dihydrochloride
830-125-3 1909320-03-1 View details
N-[4-(4-acetylpiperazin-1-yl)phenyl]guanidine hydrochloride
830-126-9 2089255-79-6 View details
rac-ethyl (3R,4R)-3-amino-4-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
830-127-4 2230802-86-3 View details
1-(1H-pyrazol-4-yl)piperazine dihydrochloride
830-129-5 2241142-35-6 View details
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-, polymer with 1,6-diisocyanatohexane, polyethylene glycol mono(C13-15-branched and linear alkyl) ethers-blocked
948-836-3 View details
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, compd. with aziridine polymer with 12-hydroxyoctadecanoic acid, 2-oxepanone and tetrahydro-2H-pyran-2-one
948-837-9 View details
N-(3-aminopropyl)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide
830-218-9 109172-80-7 View details
tert-butyl (5-((S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-substitutedbutanamido)-2-(((2S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-(((((4-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)amino)methyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(((2R,3R,4R,5R)-3,5-disubstituted-5-methyl-4-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-3-substitutedalicyclic)carbamate
View details
Amide and Derivatives
View details
Amide and Derivatives
View details
tert-butyl ((2R,3R,4R,5R)-2-(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-((S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-subsitutedbutanamido)-3-(((2S,3R)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-(((2-subbstitutedethyl)amino)methyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxyalicyclic)oxy)-3,5-disubsituted-5-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)(methyl)carbamate
View details
Amine Compounds
View details
Amine Compounds
View details
tert-butyl ((2R,3R,4R,5R)-2-((3-(((2S,3R)-6-(aminomethyl)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-6-((S)-4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-subsitutedbutanamido)-2-subsitutedalicyclic)oxy)-3,5-disubsituted-5-methyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)(methyl)carbamate
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine compounds
View details
Amine compounds
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organics acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
(2E)-3-[4-({2-[2-(1,1-difluoroethyl)-4-fluoroaryl]-6-hydroxy-1-heteropolycycl-3-yl}oxy)aryl]prop-2-enoate
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
[No public or meaningful name is available]
View details
Organic acids and derivatives
View details
Organic acids and derivatives
View details
[No public or meaningful name is available]
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amide and Derivatives
View details
Amine Compounds
View details
Amine compounds
View details
Amide and derivatives
View details
Amine compounds
View details
Hydrocarbons from mixed waste plastics, thermo-mechanical depolymerization condensate
948-892-9 View details
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
701-280-3 View details
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
830-766-9 1174522-18-9 View details
2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-,2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL ESTER,POLYMER WITH 1-ETHENYLHEXAHYDRO-2H-AZEPIN-2-ONE & 1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE
830-808-6 102972-64-5 View details
N4,N6-bis(3-(5-guanidinopentanamido)-2-(((R)-pyrrolidin-3-yl)oxy)-5-(trifluoromethyl)phenyl)pyrimidine-4,6-dicarboxamide tetrahydrochloride
830-864-1 1224095-99-1 View details
N-[(benzyloxy)carbonyl]glycyl-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxycarbonyl)oxy]phenyl}-3-hydroxypropan-2-yl]-L-alaninamide
948-973-9 View details
A mixture of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate
831-213-4 1065336-91-5 View details
Tetraethylene glycol acrylate
View details
Amide and derivatives
View details
Amide and Derivatives
View details
Molybdenum compound
View details
Organic acids and derivatives
View details
Amine compounds
View details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live2