Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
299-815-4
93904-82-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-054-9
32450-56-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
249-127-5
28655-62-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
255-658-3
42115-15-1
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-645-3
25136-53-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
247-986-0
26762-91-4
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
242-811-4
19093-37-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
226-142-5
5296-64-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-410-8
71412-02-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
279-987-7
82512-61-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
256-534-1
50312-64-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
623-325-5
1066-51-9
Suspected mutagen
Details
611-790-7
5907-38-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
224-574-9
4414-88-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-565-0
6295-57-4
Suspected persistent in the environment
Details
244-445-0
21564-17-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
238-588-8
14548-60-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
252-945-5
36271-19-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
203-114-0
103-46-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
258-344-4
53075-46-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-346-5
53075-50-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-782-6
93963-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-265-3
71989-91-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
202-415-4
95-39-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
240-601-7
16532-02-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
609-523-4
3814-30-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
605-967-8
18243-41-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-857-2
1034-49-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-436-6
24774-61-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
262-523-2
60908-54-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-431-9
5842-00-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
243-907-9
20600-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
628-630-7
99685-96-8
Suspected mutagen
Details
248-551-8
27593-14-2
Suspected skin sensitiser
Details
272-164-3
68758-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-470-6
820-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-006-9
2601-33-4
Suspected skin sensitiser
Details
248-108-9
26920-62-7
Suspected skin sensitiser
Details
211-669-5
683-10-3
Suspected skin sensitiser
Details
211-748-4
693-33-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-204-1
38945-27-6
Suspected skin sensitiser
Details
266-365-5
66451-68-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
280-509-4
83623-26-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
266-062-8
66008-71-7
Suspected carcinogen
Details
212-806-1
871-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
252-025-3
34437-34-8
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
241-648-6
17671-50-0
Suspected skin sensitiser
Details
286-759-0
85391-07-7
Suspected skin sensitiser
Details
245-750-1
23579-12-6
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
202-778-9
99-68-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
252-527-2
35364-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-632-1
5911-08-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
274-818-3
70715-16-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-392-6
1833-51-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-675-1
1638-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-556-2
3144-74-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
240-758-1
16709-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-810-5
28061-21-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
274-932-3
70851-47-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
236-835-4
13508-53-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-148-7
26968-58-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-469-8
35255-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-501-0
653-35-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-608-7
484-65-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-623-9
31426-72-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-353-2
39204-47-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-139-9
5293-84-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
250-005-9
30030-25-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-753-9
29656-55-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-060-6
25512-39-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-693-3
4025-77-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-512-9
1138-48-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-618-9
26339-42-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-309-4
32958-56-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-479-2
35275-39-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-679-7
33794-61-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-675-3
15595-91-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
286-140-5
85187-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
299-453-7
93882-65-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-537-5
84681-77-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-905-1
28217-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
230-668-0
7252-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
277-566-2
73664-02-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
692-095-6
6485-67-2
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
276-961-7
72894-07-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
604-211-4
140924-50-1
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-185-4
140462-76-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
241-979-6
18071-38-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
267-957-6
67953-77-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
271-491-9
68568-47-8
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
288-681-2
85865-82-3
Suspected toxic for reproduction
Details
286-138-4
85187-48-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-451-7
13375-29-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
608-653-9
31618-90-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
216-583-1
1620-14-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-069-6
15931-59-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
266-534-3
66988-93-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
214-958-4
1225-65-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
237-803-2
14002-21-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
215-344-9
1322-94-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
255-348-8
41392-09-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
216-089-6
1495-72-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
241-431-6
17407-08-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
303-131-4
94158-60-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
249-152-1
28679-24-5
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
215-551-4
1330-85-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
237-336-4
13753-71-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-441-8
166432-52-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
262-850-0
61565-23-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
299-977-6
93918-95-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
246-738-9
25226-98-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-011-9
59986-59-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
263-760-4
62924-31-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-264-0
63476-94-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
-
76714-88-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
227-665-1
5928-63-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
259-742-0
55658-55-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-585-8
59057-30-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-293-6
30685-95-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
258-873-0
53933-60-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
214-200-2
1113-14-0
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
214-299-2
1120-17-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
266-989-8
67746-30-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
242-204-4
18318-83-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
220-743-6
2883-98-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-498-1
959-28-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-725-1
37939-80-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
264-106-0
63343-23-7
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-392-1
60727-71-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
253-746-6
38019-89-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
259-183-2
54484-66-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
262-412-9
60763-40-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-628-4
97358-54-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-196-4
75391-51-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-663-8
39872-57-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
297-035-9
93302-56-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-701-3
210880-92-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
261-021-0
57934-98-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-022-6
57934-99-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
267-319-7
67845-48-1
Suspected bioaccumulative
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
604-069-3
138261-41-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-617-0
70473-30-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
606-409-6
199433-38-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-723-4
93894-27-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
201-395-4
82-08-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-216-6
30484-77-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
605-707-3
174079-92-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
240-749-2
16699-20-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
228-123-7
6138-90-5
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
259-194-2
54513-47-2
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-627-1
67903-43-9
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
262-849-5
61565-22-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
225-516-5
4894-61-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-069-0
63281-97-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
245-288-0
22882-91-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
219-896-1
2565-82-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
223-688-6
4023-65-8
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
261-425-7
58763-67-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-131-9
69820-24-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-325-6
60609-52-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-746-2
70682-66-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
240-955-2
16909-09-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
251-782-7
34000-39-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
305-324-9
94441-99-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-962-0
888-12-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
241-271-7
17233-65-7
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
211-731-1
692-48-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
243-156-7
19550-75-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-313-2
21285-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
269-486-1
68253-35-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
249-851-1
29790-29-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
613-967-4
66634-97-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-474-7
26127-98-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-733-2
692-70-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-070-8
58001-88-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
282-693-1
84282-48-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-346-6
28977-58-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
263-335-3
61931-78-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
229-813-0
6752-80-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
301-062-4
93980-82-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
261-252-7
58437-71-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
261-250-6
58437-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
308-183-1
97890-04-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
225-934-8
5159-44-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
257-319-5
51608-18-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-430-2
13362-75-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
246-170-1
24325-95-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
207-996-8
504-61-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
230-573-4
7204-29-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
301-064-5
93980-83-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-755-1
2888-63-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-325-7
16195-87-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-964-9
78651-48-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
223-474-2
3913-81-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-378-5
334-49-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-289-8
18409-18-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
287-605-5
85554-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
268-704-2
68133-77-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
209-367-3
574-13-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-396-1
76236-22-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1