Przejdź do komentarzy
Przejdź do komentarzy

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

Wykaz zgodnie z załącznikiem III

ECHA sporządziła wykaz substancji, które prawdopodobnie spełniają kryteria określone w załączniku III do rozporządzenia REACH. Wykaz ma pomóc rejestrującym zorientować się, czy w stosunku do ich substancji będą miały zastosowanie uproszczone minimalne wymagania w zakresie informacji, czy pełny zestaw informacji określony w załączniku VII.

Wykaz sporządzono przy użyciu publicznie dostępnych baz danych zawierających dane doświadczalne i przy użyciu wyników modelu (Q)SAR. Wskazania dla niebezpiecznych właściwości toksykologicznych lub ekotoksykologicznych wraz z informacjami na temat zastosowań lub innymi dostępnymi informacjami porównywano z kryteriami określonymi w załączniku III.

Jeśli substancja nie figuruje w wykazie, niekoniecznie oznacza to, że nie spełnia ona kryteriów dla załącznika III. Analogicznie, jeśli substancja figuruje w powyższym wykazie, rejestrujący może nadal skorzystać z uproszczonych wymagań w zakresie informacji, ale pod warunkiem, że jest to uzasadnione.

Zwracamy uwagę, że wykaz nie jest narzędziem klasyfikacji, wskazuje jedynie na ewentualne obawy dotyczące substancji. Na przykład, fakt, że substancja jest wskazana w rubryce „Podejrzewane działanie mutagenne", nie oznacza, że ECHA uważa tę substancję za sklasyfikowaną jako substancję o działaniu mutagennym. Należy uwzględnić wszelkie dowody przed podjęciem decyzji dotyczącej klasyfikacji.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 maja 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
233-326-9
10121-91-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-175-9
101226-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
443-150-6
101226-85-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-327-4
10123-62-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-337-9
10124-50-2
Suspected mutagen
Details
233-344-7
10124-65-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-345-2
10124-68-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-346-8
10124-98-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
233-347-3
10126-68-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-349-4
10126-90-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-351-5
10126-92-8
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
233-352-0
10126-97-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-354-1
10127-03-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-184-8
10127-24-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-358-3
10127-36-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-359-9
10128-36-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-360-4
10128-55-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-362-5
10129-44-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
233-363-0
10129-71-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-364-6
10129-78-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-793-5
1013-20-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
213-794-0
1013-22-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-795-6
1013-25-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-796-1
1013-75-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-797-7
1013-76-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-205-0
1013-88-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
233-365-1
10130-29-7
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-190-0
10130-38-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-366-7
10130-48-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-367-2
10130-89-9
Suspected skin sensitiser
Details
233-368-8
10131-46-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained as a redistillate from the distillation of wash oil. It consists predominantly of 2-ringed aromatic and heterocyclic hydrocarbons boiling in the range of approximately 260°C to 290°C (500°F to 554°F).
309-851-5
101316-45-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of petroleum light fraction, hydrodesulfurized and dearomatized. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C7 through C9, predominantly C8 paraffins and cycloparaffins, boiling in the range of approximately 120°C to 130°C (248°F to 266°F).
309-862-5
101316-56-7
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum stock with hydrogen. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C25 and boiling in the range of approximately 150°C to 400°C (302°F to 752°F).
309-863-0
101316-57-8
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulphurised coker distillate. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C16 and boiling in the range of approximately 120°C to 283°C (248°F to 541°F).
309-864-6
101316-58-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of thermal-cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-866-7
101316-61-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the redistillation of the distillate of high temperature coal tar (tar acid and tar base free). It consists predominantly of unsubstituted and substituted mononuclear aromatic hydrocarbons boiling in the range of 85°C-195°C (185°F-383°F).
309-868-8
101316-63-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C17 through C32 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 17cSt to 23cSt at 40°C (104°F).
309-875-6
101316-70-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by solvent extraction and hydrogenation of atmospheric distillation residues. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C35 and produces a finished oil with a viscosity in the order of 37cSt to 44cSt at 40°C (104°F).
309-876-1
101316-71-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 180°C to 240°C (356°F to 464°F).
309-882-4
101316-81-8
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by the catalytic hydrodesulfurization of a petroleum fraction. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C13 and boiling in the range of approximately 175°C to 220°C (347°F to 428°F).
309-884-5
101316-82-9
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
An oil distilled from brown-coal tar. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and one- to three-ring aromatic hydrocarbons, their alkyl derivatives, heteroaromatics and one- and two-ring phenols boiling in the range of approximately 150°C to 360°C (302°F to 680°F).
309-885-0
101316-83-0
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
Residues from fractional distillation of low temperature coal tar to remove oils that boil in a range up to approximately 300°C (572°F). Composed primarily of aromatic compounds.
309-887-1
101316-85-2
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
An acidified alkaline extract of brown coal tar distillate. Composed primarily of phenol and phenol homologs.
309-888-7
101316-86-3
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A distillate from low-temperature coal tar. Composed primarily of hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen bases boiling in the range of approximately 160°C to 340°C (320°F to 644°F).
309-889-2
101316-87-4
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
233-369-3
10132-07-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-370-9
10132-80-6
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-371-4
10132-98-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-373-5
10132-99-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-191-6
101335-11-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Categories Display

Oznakowane jako:

(kliknij znak, aby wyszukać właściwą treść)


Route: .live1