Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Occupational exposure limits - Call for comments and evidence

Oproepen tot het indienen van feitelijke gegevens stellen de partijen in staat hun belangstelling kenbaar te maken en hun standpunten en zorgen te uiten in de eerste fasen van de opstelling van een wetenschappelijk verslag over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (OEL’s) aan een stof of chemisch agens op de werkplek.

Een oproep tot het indienen van feitelijke gegevens vormt een aanvulling op en komt niet in de plaats van de raadpleging over het wetenschappelijk verslag over grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van ECHA dat is opgesteld ter ondersteuning van de afleiding van OEL’s op de werkplek.

De raadplegingen worden om 23.59 uur (tijd in Helsinki – OET) afgesloten.

Vorige oproep tot het indienen van feitelijke gegevens

 

There are currently no ongoing consultations.
 
1,3-propanesultone 214-317-9 1120-71-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on 1,3-Propanesultone related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. Details
Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane 203-444-5 106-93-4 13/05/2024 12/08/2024 Call for evidence on Ethylene dibromide (EDB) or 1,2-Dibromoethane related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. Details
N-(hydroxymethyl)acrylamide 213-103-2 924-42-5 03/06/2024 02/09/2024 Call for evidence on N-(Hydroxymethyl)acrylamide related to the scientific evaluation of exposure limits at the workplace. DetailsThe information submitted may be non-confidential or confidential. If you claim information to be confidential, you will need to provide a justification. Any information claimed confidential will only be made available to ECHA, including its Committees, the Member State Competent Authorities and the European Commission, if appropriate.